AktieTorget_20130829_20

advertisement
Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” har under sommaren gjort
aktieförsäljningar, såväl på som utanför marknadsplats. Försäljningar har
skett under perioden juli tom dag för byte av aktieslag.
Capillum har vidare 2013-08-27 förvärvat 4 miljoner A -aktier i Cefour Wine
& Beverage Partihandel AB (publ) Förvärvet har skett via ett byte av aktier i
serie B mot aktier i serie A av huvudägaren Krönlein- Andersson & Co AB.
Före transaktionerna innehade Capillum 46 874 832 B-aktier samt 1 500 000
A-aktier, motsvarande 10,3% av röster samt 10,3% av kapital.
Efter transaktion innehar Capillum 37 485 992 B-aktier samt 5 500 000 Aaktier, motsvarande 15,3% av röster samt 9,7 % av kapital.
Kopparberg 2013-08-29
För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39
Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering,
factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.
Capillum är även en av de största ägarna i de expansiva företagen Cefour,
www.cefourwine.com och Sensavis, www.sensavis.com
Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under
det första verksamhetsåret.
Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.
Capillum Holding AB, Box 34, 714 21 Kopparberg
www.capillum.se, [email protected]
Tel: 0580 – 423 50
Download