Nuvarande innehåll

advertisement
™
Nuvarande innehåll
Nedan finns innehållet inom de olika ämnesområdena listade. På Sensavis hemsida kan du läsa mer för att
få större förståelse för allt man kan göra med de olika innehållsdelarna. Resan slutar inte här. Vi utvecklar
kontinuerligt nytt innehåll tillsammans med pedagogerna som idag använder The 3D Classroom.
Två gånger per år samlar vi in önskemål om nytt innehåll och alla som använder The 3D Classroom är med
och prioriterar vad som ska med. På nästa sida kan du se vad som är prioriterat för de kommande
innehållsuppdateringarna.
Geografi
Jorden och solsystemet
- Solsystemet
- Jorden och dess position
Klimat
- Nederbörd
- Temperatur
Matematik
Geometri
- Punkter, linjer, stråle, sträcka
- Reglerbara vinklar
- Volym
- Area
- Pythagoras sats
Räta linjes ekvation
Teknik
- Hävstänger
- Elektricitet
Kemi
Vatten
- Flytande tillstånd
- Is
- Bindningar
Periodiska systemet
- Atomen
Fysik
- Krafter
- Parallella krafter
Biologi
Människan
- Kardiovaskulära systemet
- Nervsystemet & sinnen
- Mag-tarmkanalen
- Skelettet
- Lymfsystemet
- Matspjälkningen
Fotosyntesen
Celler
Fertilitet
www.the3Dclassroom.com
Sensavis AB | Waterfront Building | Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm, Sweden | +46 8 641 3208 | [email protected]
™
Kommande innehåll
Fler ämnen och utvecklat innehåll kommer att lanseras under året. Innehållet utvecklas i samarbete med
användarna med utgångspunkt i skolornas styrdokument. För att säkerhetsställa att materialet är korrekt,
kvalitetssäkras det med hjälp av specialister inom respektive ämnesområde.
Geografi
- Resa till jordens inre
- Klimatzoner
- Plattektonik
- Jordbävning
- Vulkaner
- Bergarters uppkomst
- Växthuseffekten
- Glaciärer
Matematik
- Rymdiagonaler
- Derivata
- Geometri 2
Kemi
Periodiska systemet
- Salt, (NaCl)
- Knallgas
- Fusion (Deuterium och Tritium)
Teknik
- Styr och Reglerteknik
Vatten
- Aggregationstillstånd, från
gas till fast
- +4 grader
Fysik
- Ljusets brytning
- Kärnkraft
- Ljud
- Astronomi
Biologi
- Syn och ljus
- DNA, uppbyggnad
- Syrets väg till lungorna
- Koldioxidens väg från celler
till lungor
- Muskler och rörelse
- Hörsel och ljud
- DNA; replikering, mutation
- Urinens väg ut ur kroppen
- Naturlig ljud i kroppen
www.the3Dclassroom.com
Sensavis AB | Waterfront Building | Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm, Sweden | +46 8 641 3208 | [email protected]
Download