Humanismens klassiker – sagt av kända humanister

advertisement
Alla darrar för straff.
Alla har livet kärt.
Därför skall du inte döda eller låta döda.
Siddharta Gautama (Buddha)
omkr. 500 f.v.t.
Ett lidande som du inte vill uppleva själv skall du inte
tillfoga andra.
Epiktetos, stoisk filosof på 100-talet
författare till Handbok i livets konst
Och människan vandrar på jorden om
och ingen vet, varifrån hon kom,
och ingen vet, vart leden bär,
och ingen vet, vad livet är.
Men fram genom långliga strider
det dagas väl bättre tider,
då ingen är ond och ingen är god,
men bröder, som kämpa i ondskans flod
och räcka varandra handen
att hjälpa fram till stranden.
Gustaf Fröding (1860 – 1911)
ur En fattig munk från Skara
HUMANISTERNA
Humanismens klassiker –
sagt av kända humanister
Voltaire (1694 – 1778)
John Stuart Mill (1806 – 73)
verk bl.a
On liberty (1859)
The subjection of women (1869)
Bertrand Russell (1872 – 1970)
verk bl.a.
Religion and science (1948)
Västerlandets filosofi (sv. 1948)
Människan skall inte vara objekt för något utan
själv vara subjekt och drivande kraft.
Ebba Holgersson (1885 – 1966)
Gustaf Fröding (1860 – 1911)
Med många kulörta lyktor
jag gick mig i världen ut.
De slocknade – ljudlöst och oförmärkt
och så tog det vackra slut.
Jag stannade – högst förlägen,
allt hade ju mist sin glans!
Men nu har jag gått på vägen,
som kommer från Ingenstans
och ringlar till Ingenstädes,
i många de långa år
förutan kulörta lyktor.
Det är ganska svårt – men det går.
Nils Ferlin (1898 – 1961)
ur Med många kulörta lyktor (1944)
Ebba Holgersson (1885 – 1966)
Nils Ferlin (1898 – 1961)
Den intellektuella moralens maxim ..... att inte tro
på annat än det som finns förnuftiga skäl att hålla för sant.
Ingemar Hedenius (1908 – 82)
ur Tro och vetande (1949)
Ingemar Hedenius (1908 – 82)
verk bl.a.
Tro och vetande (1949)
Att välja livsåskådning (1951)
Vilhelm Moberg (1898 – 1973)
Jag är på jorden bara den här gången,
denna enda gången!
Jag måste ta väl vara på mitt liv.
Vilhelm Moberg (1898 – 1973)
ur Din stund på jorden (1963)
å
e byggt p
ll
T
ä
h
E
T
m
a
A
s
CIT
t varje
ad om at
g
ty
r
e
v
ö
hälle.
asrin
Jag är
åligt sam
d
t
t
e
Taslima N
r
ä
n
e
n
io
relig
4
Download