Listeriainfektion – ovanligt men allvarligt

advertisement
Listeriainfektion –
ovanligt men allvarligt
från att äta sushi. Det beror givetvis på hur
sushin är tillagad, vilken fisk som använts och hur
länge den har förvarats innan den når
konsumenten.
Vissa personer löper en större risk att drabbas av
sjukdomar via maten än andra. Exempelvis så är
personer som är svårt sjuka, äldre eller gravida,
mer mottagliga för infektion av listeriabakterier
med svåra komplikationer.
Listeriainfektion
När man pratar om listeria menar man Listeria
monocytogenes. Det är en tuff bakterie som kan växa
i kylskåpstemperatur utan syre och tål torka, salt,
samt sur miljö. Bland livsmedel hittar man oftast
listeriabakterier på olika typer av pålägg som
medvurst, lax och ost. Bakterien ger inga
varningssignaler som dålig lukt, smak eller
utseende.
Listeriainfektion kommer i två former. En form
som liknar vanlig matförgiftning som kan drabba
vem som helst. Symptomen varierar från yrsel,
kräkningar, muskelvärk, feber och diarré, som går
över efter ett par dagar. Den andra formen kan
leda
till
blodförgiftning
eller
hjärnhinneinflammation med relativt hög
dödlighet (20-30%). Listeriabakterien är den
bakterie som orsakar flest dödsfall via
matförgiftning. Den allvarliga formen av
infektion är dock ovanlig och drabbar främst
personer med nedsatt immunförsvar på grund av
en underliggande sjukdom, hög eller låg ålder
samt gravida. När det gäller gravida får kvinnan
ofta lättare eller inga symptom och tillfrisknar
utan komplikationer, men barnet kan få allvarliga
skador eller till och med dö.
Lyckligvis är listeriainfektion en ovanlig sjukdom.
I Sverige rapporteras stadigt dryga 50 fall per år.
Eftersom sjukdomen är anmälningspliktig så har
man ganska bra koll på hur många fall det finns.
Vid ett flertal studier har man heller inte hittat så
många livsmedel med listeria i Sverige. Främst
olika former av rökt och gravad lax samt
påläggskorv har visats innehålla listeria. Däremot
verkar rå fisk vara relativt säkert. En norsk
riskbedömning inte finns skäl att avråda gravida
De allra flesta fall är sporadiska med enstaka
personer som insjuknar, men det finns också
större utbrott som skett i Sverige och utomlands.
Här kan nämnas att ost som tillverkats vid en
bondgård var orsak till ett sådant utbrott i
Sverige. Vidare, var den mjuka osten av typen
camembert tillverkad på pastöriserad mjölk
orsaken till ett utbrott i Norge. Ett av de värsta
utbrotten orsakades av ätfärdiga köttprodukter
och inträffade i Kanada där 57 fall konstaterades
och 23 avled.
Tips för att minska risken för
listeriainfektion
• Ät nygjorda produkter av gravad, rökt fisk
samt sushi och undvik förpackade
fiskprodukter av samma slag
• Ät hårda ostar och undvik mjuka/färska ostar
samt opastöriserade mjölkprodukter
• Ät kött som är genomstekt och undvik
torkade, kallrökta, gravade eller råa
köttprodukter
Källor:
(www.smi.se)
(www.slv.se)
Av: Sven Jansson
Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
Download