Naturgeografi 15hp - Studentportalen

advertisement
Naturgeografi 15hp Det naturliga, dynamiska landskap
HT10
Preliminärt kursschema 100923
Datum
Tid
Sal
Aktivitet
Litteratur
v.44
1/11
10-12
F332
Vad är naturgeografi?
SS Kap 1 & 2
DEL 1 Fasta jordens struktur och processer
2/11
10-12
F332
Bergarter och Jordens inre struktur
3/11
10-12
H425
Plattektonik – vandrande kontinenter
4/11
10-12
Hörsal 2 Vulkaner och jordbävningar
v.45
DEL 2 Landformer och landskapsprocesser
8/11
10-12
F332
Vittring och massrörelse: ostabilitet på
sluttningar
13-15
H333
Googling at Earth* grupp B
15-17
H333
Googling at Earth* grupp A
9/11
10-12
F332
Vattens cykler och erosions processer
13-14
H333
Googling at Earth* grupp A
14-15
H333
Googling at Earth* grupp B
10/11
10-12
A138
Hav och vind
13-14
H333
Googling at Earth* grupp B
14-15
H333
Googling at Earth* grupp A
11/11
Google rapport skrivning
12/11
v.46
15/11
16/11
17/11
18/11
10-12
13-14
14-15
10-12
13-15
9-16
F416
H333
H333
F332
H425
Is och snö i landskapet, istider
Googling at Earth* grupp A
Googling at Earth* grupp B
Sveriges landskapsutveckling 1
Sveriges landskapsutveckling 2
Exkursion: Upplands landskap*
19/11
10-12
K436
Didaktik 1**
v.47
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
9-17
9-17
9-17
9-17
H333
H333
H333
H333
Flygbildtolkning och fjärranalys*
Flygbildtolkning och fjärranalys*
Flygbildtolkning och fjärranalys*
Flygbildtolkning och fjärranalys*
SS Kap 12 & 13
SS Kap 13
SS Kap 14
SS Kap 15
SS Kap 16-17
SS Kap 19
självständig
SS Kap 20
Gembert, B&J
Gembert, B&J
Gembert,
Heijkensköld
v.48
DEL 3 Det globala och lokala klimatet och väder
29/11
10-12
A153
Det globala energisystemet och
klimatförändring
30/11
10-12
A156
Temperatur
1/12
10-12
A144
Luftfuktighet och nederbörd
2/12
10-12
H432
Vind och globala luftcirkulation
3/12
10-12
H432
Vädersystemen
SS Kap 5
SS Kap 6
SS Kap 7
SS Kap 8
v.49
6/12
SS Kap 9
7/12
8/12
9/12
10/12
v.50
13/12
14/12
10-12
13-15
9-17
9-17
10-12
10-12
13-15
H432
Arpi, B476
H333/Fält
H333/Fält
Enequist
H432
H432
Det globala klimatet
Didaktik 2**
Uppsala stadsklimat projekt* grupp A
Uppsala stadsklimat projekt* grupp B
Stadsklimat rapport skrivning
Stadsklimat rapport skrivning
SS Kap 4
självständig
självständig
Didaktik 3**
Paneldebatt klimatförändring*
Paneldebatt klimatförändring*
15/12
DEL 4 Jordmåner och Ekosystemer
16/12
10-12
H432
13-15
H432
20/12
10-12
H432
13-15
H432
v.2
10/1
10-12
13-15
11-12
H432
B153
H432
Jordmåner
Ekosystemen
Seminarium ekosystemen*
SS Kap 21
SS Kap 22, 23
Seminarium miljöproblematik*
11/1
Frågestund och kursutvärdering
12/1
13/1
14/1
Tentamen
*Obligatorisk moment, **Obligatorisk för lärarstuderande
Huvudlärare: Jan Boelhouwers, [email protected], tel 4717383
Lärare Didaktik: Ann Grubbström, [email protected]
Obligatorisk litteratur:
1.
2.
3.
4.
Strahler and Strahler, 2005: Physical Geography, Science and systems of the human environment, 3rd
edition, Wiley, 794pp.
Björn Gembert, 1996: Kvartärgeologi, kompendium för grundkurs i geovetenskap, Geotryckeriet –
Geocentrum, Uppsala universitet.
Berg och Jord, Sveriges National Atlas.
R.Heijkenskjöld, 2001: Landskapsutveckling i Uppsalatrakten, Geotryckeriet – Geocentrum, Uppsala
universitet
Download