Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur

Ett öppet nät som erbjuder en modern infrastruktur
för TV, telefoni och bredband i Härjedalen.
Ett öppet fibernät
som ger dig full frihet.
Välkommen till
stadsnätet
i fjällvärlden.
Härjeåns Fibernät är resultatet av ett samarbete mellan Härjeåns
Nät AB och Härjedalens kommun. Etableringen är delfinansierad av Europeiska Unionen via Europeiska regionala utvecklingsfonden under perioden 2004–2006.
2
Landskapet och kommunen Härjedalen
har ingen stad, men ändå ett väl utbyggt s k stadsnät. Det heter Härjeåns
Fibernät och består av optisk fiber.
Fibernätet ger invånare och verksamheter i området tillgång till en av Sveriges modernaste infrastrukturer och
nätet erbjuder en dynamisk marknad
för leverantörer av bredbandstjänster.
Vi är stolta och glada över att kunna
erbjuda dig som bor och vistas i Härjedalen några av Sveriges lägsta priser
på anslutningar och bredbandstjänster.
Härjeåns Nät äger, installerar och sköter driften av Härjeåns Fibernät. Det är
ett s k öppet nät som i huvudsak täcker Härjedalen och där tjänsterna i nätet
levereras av olika leverantörer. Kunder som är anslutna till fibernätet har full
valfrihet att välja tjänsteleverantör, och kan byta leverantör när så önskas. Utbudet
i bredbandsnätet utvecklas kontinuerligt och säljs/marknadsförs av respektive
leverantör. Härjeåns kvalitetssäkrar varje tjänst separat.
De flesta samhällen i Härjedalen är anslutna till fibernätet och merparten
av de nya anslutningarna sker idag i den expansiva fjällvärlden där antalet
turistbäddar ökar, och kraven på en säker och väl fungerande infrastruktur
är mycket höga. Idag finns bl a internet, telefoni (IP-telefoni) och TV (IP-TV)
att tillgå via nätet. Tjänsteutbudet kommer sannolikt att öka i takt med att det
etableras fler anslutningar. Anslutna tjänsteleverantörer finner du på vår webb
www.harjeans.se/bredband samt i slutet av denna broschyr.
3
Att ringa via fibernätet (IP-telefoni)
Att ringa telefonsamtal via Härjeåns Fibernät fungerar nästan som ”vanlig”
telefoni, men är ofta mycket billigare. Vid s k IP-telefoni (bredbandstelefoni) via
fibernätet använder du dina vanliga telefoner – fasta eller trådlösa – och ansluter
dem till en telefondosa (ATA-box) som du får av den tjänsteleverantör du väljer
att teckna abonnemang med. Den kopplas till avsedd port på DRG:n (den box
som Härjeåns installerar när du får din fiberanslutning levererad, se sid 7). Du
behöver alltså varken dator eller internettjänst för att ringa med IP-telefoni.
Ingen annan använder samma fiber som du
Introduktionen av HDTV samt rörliga bilder på internet via Youtube, Skype,
FaceTime osv gör att kraven på bandbredd ökar. Det antas att datamängden
vid digital trafik kommer att vara tiodubblad i svenska hushåll om fem år!
Med en anslutning till Härjeåns Fibernät får du både en framtidssäker lösning
med i stort sett obegränsad kapacitet, och bättre tjänster till lägre pris.
Med en fiberanslutning hela vägen (FTTH) finns det i praktiken ingen begränsning för hur snabbt det kan gå. En fiber klarar utan problem 40 Gbit/s, mer än
tusen gånger snabbare än dagens snabbaste ADSL-anslutningar. Även avståndet kan vara betydligt längre.
Idag går trafiken i det s k Backbonenätet med 10 Gbit/s och fastighetsanslutningarna är som lägst 10 Mbit/s. En enda anslutning klarar utan vidare IPtelefoni, IP-TV, videokonferenser etc. Du slipper dela kapaciteten med andra
i samma område, som du gör med t ex ADSL. Ingen annan använder samma
fiber som du, med fiberoptik får du alltid den hastighet du betalar för!
4
Har du ingen dator kopplar du telefondosan direkt till bredbandsuttaget. Du
kan säga upp ditt fasta abonnemang med Telia och spara 145:-/mån (1740:-/
år) bara på abonnemangskostnaden. Telefoni via fibernätet har i regel lägre
fasta och rörliga kostnader och kostar mindre än vanlig telefoni. Du kan välja
att behålla ditt telefonnummer mot en engångsavgift, eller välja ett nytt telefonnummer och slippa den s k porteringsavgiften till Telia.
IP-telefoni levererar minst lika god kvalitet som gammal ”vanlig” telefoni.
I fibernätet kan vi kvalitetssäkra så att din telefoni alltid får den prestanda den
behöver. Du kan få i stort sett samma funktioner som med vanlig telefoni, t ex
vidarekoppling, röstbrevlåda och nummerpresentation, men det kan variera
mellan olika leverantörer.
OBS! IP-telefoni fungerar inte vid utebliven strömleverans, därför bör aktsamhet iakttagas innan anslutning av trygghetslarm etc sker. Härjeåns har reservkraft till sin utrustning på flertalet ställen, men DRGn på plats hos kunden
behöver ström för att telefonin ska fungera. Detta är emellertid inte är så svårt
att åtgärda för kortare avbrott. Kontakta oss så diskuterar vi en lämplig lösning!
5
Att titta på TV och film (IP-TV)
IP-TV (Bredbands-TV) är det moderna sättet att få digital-TV. Du får skarpare
bild och ljud samt tillgång till ett stort kanalutbud. IP-TV öppnar dessutom
nya vägar. Du kan se dina favoritprogram på de tider som passar dig. Med
hög bredbandskapacitet kan du också hyra film via fjärrkontrollen dygnet
runt, t ex från SF Anytime*). Det är det som ibland kallas för Video on Demand.
Med en anslutning till Härjeåns Fibernät behöver du varken parabol eller
antenn. Du behöver inte heller byta TV. När du tecknar abonnemang på valda
tjänster får du köpa till en digitalbox (engångskostnad), som du kopplar till
ditt fibernäts-/bredbandsuttag och din TV. TV:n ansluts till digitalboxen via
t ex SCART-kontakt. Boxen, som är specifik för olika leverantörer, ansluts till
ett av TV-uttagen i din DRG (se sid 7) som är ansluten till Härjeåns Fibernät.
Härjeåns Fibernät kan alltid tillhandahålla den kapacitet som krävs. Att leverera t ex surroundljud (5+1), DVD-kvalitet och HDTV handlar bara om bandbredd. Och det har vi gott om i Härjedalen.
© 2013 Bazmark Film III Pty Ltd. A.R.R.
*)
SF Anytime är Nordens ledande Video-on-Demand-tjänst. Tjänsten fungerar på PC och Mac, i Smart TV-apparater från
Samsung, Panasonic, LG och Philips, på spelkonsolen Xbox 360 samt på Samsungs surfplattor. SF Anytime har ett brett
filmsortiment som innehåller allt från de senaste storfilmerna från Hollywood till smalare kvalitetsfilm och tv-serier.
www.sfanytime.com.
Så här fungerar det
DRG - Din smarta mediabox
(Digital Residential Gateway)
Internet WiFi
Internet WiFi
DRG
Hos varje ny kund installerar vi en liten
smart box, en DRG (kallas även mediabox), som används i stadsnät för att styra
upp datatrafiken. Till den ansluts datorer,
nätverk, telefoni, TV, larm, spelkonsoler
och annan digital utrustning. DRG:n har
inbyggt trådlöst nätverk (WiFi).
DRG:n säkerställer också prestanda för
t ex TV, så att TV-bilden inte försämras
när någon annan i familjen ”toksurfar”
eller spelar online-spel. Det är detta
som är skillnaden mellan bredbandsTV och internet-TV.
1 – Internet
2 – Telefoni
3 – TV – Canal Digital
4 – TV – Serverado/Alltele
Det här behöver din dator
Ska du ansluta din dator till internet
behöver du ett nätverkskort i datorn
med trådlös mottagning, eller en nätverkskabel (Ethernet) mellan datorn och
uttaget i DRG:n. Ska fler datorer anslutas
behöver du en switch eller router med fler
uttag för datorer och kringutrustning.
Ur filmen THE GREAT GATSBY.
6
7
Pris & installation
Priset för att ansluta en fastighet till Härjeåns Fibernät är 15.000 kr inkl moms
(engångskostnad, avser år 2013). Priset inkluderar hela installationen, dock
ej schaktning/förläggning av kanalisation, från vår anslutningspunkt. Varje
fastighetsägare betalar verklig kostnad för arbetet på sin ”garageuppfart”.
Så här går det till:
1 Härjeåns gräver och anlägger fibernät fram till en anslutningspunkt
(kan vara tomtgräns, skåp eller brunn).
Grävning till anslutningspunkt
Anslutningspunkt (exempel)
2 Fastighetsägaren gräver själv, på egen bekostnad, från angiven anslut ningspunkt fram till fastigheten samt ombesörjer håltagning.
3 Härjeåns tillhandahåller kostnadsfritt allt material för kanalisation.
Fastighetsägaren förlägger själv kanalisationen på sin tomt.
4 Härjeåns ansluter med fiberkabel och monterar ett bredbandsuttag inom två meters radie.
5 Fastighetsägaren ombesörjer att el är framdraget i närheten av uttaget.
6 Fastighetsägaren ansvarar på egen bekostnad för återställningsarbete
på egen fastighet.
Härjeåns kan bistå med kontakter med leverantörer och anläggare för arbetet
på fastighetsägarens mark på begäran. Kontakta oss för priser och avtalsförslag.
Nedläggning av optofiber
8
Kanalisering/anslutning till fastighet
Kom ihåg att anslutningen är en investering som i de allra flesta fall ökar
fastighetens värde, tekniken med optofiber är både miljövänlig och har lång
livslängd.
9
Välj din
tjänsteleverantör
Triple Play är ett uttryck för de tre mest
efterfrågade tjänsterna i ett bredbandsnät, och avser internet, bredbands-TV
(IP-TV), och telefoni (IP-telefoni).
I Härjeåns Fibernät konkurrerar flera
leverantörer om att tillhandahålla de
tjänster som behövs för Triple Play.
Korta eller uteblivna bindningstider
med stor flexibilitet avseende byte eller
uppgradering av beställd tjänst erbjuds,
vilket bl a passar turister och gästboende i området mycket väl.
OBS! Härjeåns levererar inga tjänster. Vi
äger, utvecklar och förvaltar nätet och ser till
att tjänsterna går att realisera. Beställ hos
någon av de tjänsteleverantörer som anslutit sig
till Härjeåns Fibernät, se sammanställning t h.
Internet/IP-telefoni
IP-TV
Bahnhof privat
08 - 555 771 50 Du kan idag välja mellan två olika TV-koncept.
Triple play
Bahnhof företag
08 - 555 771 51
www.bahnhof.se
1. Serverado bredbands-TV
HD-box och grundabonnemang där du får SVT1, SVT2, SVT24, SVTB,
Kunskapskanalen, SVT HD och TV4 samt radiokanalerna SR P1, P2 och P3.
Du har möjlighet att hyra film direkt med fjärrkontrollen från SF Anytime.
AllTele privat
0910-79 80 00
Grundabonnemanget kan kompletteras med tjänster från flera olika leverantörer, f n Disatra, Kramnet, IP-Sweden och Viasat. Leverantörerna och deras
kanalutbud hittar du på www.serverado.se
AllTele företag
0910-79 80 10
www.alltele.se
Infonett Röros AS
+47 72414860
www.infororos.no
Bredband2
0770-81 10 00
www.bredband2.se
2. Canal Digital
Väljer du Canal Digital så får du boxen via dem. Se paket, priser och/eller
beställ via www.canaldigital.se
Serverado
08-5000 5777
www.serverado.se
IP-Sweden
0300-152 40
www.ipsweden.se
Kramnet
0612-70 10 00
www.kramnet.se
Disatra
0470-55 10 10
www.disatra.se
Canal Digital
0770-33 22 11
www.canaldigital.se
Prisexempel för tjänster i Härjeåns Fibernät oktober 2013 Internet 10/10 Mbit/s 196 kr/mån. Telefoni 29 kr/mån.
(ev minutkostnad samt öppningsavgift tillkommer). Bredbands-TV grundavgift 0 kr/mån, grundpaket 39 kr/mån.
10
11
Mats Falkeman
Ansvarig för Härjeåns Fibernät,
försäljning
Tel 0680-242 64
[email protected]
Mattias Mirårs
Projektledare/beredare, försäljning
Tel 0680-242 76
[email protected]
Orter som är anslutna
till Härjeåns Fibernät
Härjeåns Nät AB
Sörmovägen 1, Box 129, 842 22 Sveg
Platskontor:
Korskällgatan 6, 842 31 Sveg
Rörosvägen 41, 840 95 Funäsdalen
e-post: [email protected]
www.harjeans.se/bredband
Sveg, Äggen, Herrö, Lillhärdal,
Byvallen, Ytterberg, Älvros, Ytterhogdal,
Överhogdal, Överberg, Linsell, Glöte,
Lofsdalen, Hede, Hedeviken,
Vemdalen, Vemdalsskalet, Björnrike,
Vi bryr
omLjusnedal,
miljön
Vemhån,
Långå,oss
Tännäs,
Funäsdalen, Bruksvallarna, Ramund– gör det du också.
berget, Tänndalen, Hamra/Fjällnäs,
Mittådalen, Messlingen, Huskölen
och Karlstrand.
Gittans idé & produktion Lillhärdal 0705 157537 Foto: Joachim Lagercrantz Härjedalsbild, SF Anytime, Mattias Mirårs/Härjeåns m fl.
Se aktuell information på www.harjeans.se/bredband eller
kontakta oss om du har frågor eller vill beställa en anslutning!
g Härjeåns Fibernät,
stadsnätet i Härjedalen.