Telia levererar ett öppet fibernät till Falköpings kommun

advertisement
Pressmeddelande
2011-11-10
Telia levererar ett öppet fibernät till Falköpings kommun
Efter en konkurrensutsatt upphandling har Falköpings kommun valt Telia som leverantör av ett öppet
fibernät. Avtalet gör det möjligt för byalag och andra fiberföreningar att ansluta sig till fibernätet och
välja bredbandstjänster från ett flertal tjänsteleverantörer. Avtalet är tecknat på 10 år.
Avtalet innebär att Telia kommer att bygga ut och ansvara för drift och underhåll av fibernätet.
Fiberföreningar såsom byalag och ekonomiska föreningar kommer allt eftersom att erbjudas anslutning i 13
områden i Falköping. Investeringen är i mångmiljonklassen och utbyggnaden beräknas vara slutförd 2012.
Totalt berörs omkring 3000 hushåll.
Det är ett så kallat öppet nät som innebär att hushåll och företag i Falköpings kommun kommer att kunna
välja mellan ett flertal tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-tv och bredband.
Oavsett val kommer hushållen att få tillgång till ett supersnabbt bredband med hastigheter upp till 1000
mbit/sek.
– Vi blir allt fler som slåss om bandbredden hemma i och med att vi kopplar upp fler och fler prylar mot
internet – datorn, tv:n, Smartphones, surfplattor, tv-spelet, mediespelaren och mycket mer. En
fiberuppkoppling gör att du kan använda alla dessa apparater samtidigt utan försämrad kvalitet, säger Lars
Sandqvist, försäljningschef på Telia Operator Business.
– Vi får en stark partner där vi tillsammans kommer att erbjuda boende och företag i Falköpings kommun
tillgång till ett snabbt och säkert bredbandsnät, säger Ulf Eriksson, Kommunstyrelsens ordförande.
Fiberutbyggnaden berör följande områden:
Trävattna
Ullene
Vilskekleva
Grolanda
Jäla
Dala
Borgunda
Brismene
Börstig
Kälvene
Vistorp
Solberga
Fivlered
Om Telia Operator Business
Telia Operator Business är den enhet inom Telia som verkar som neutral kommunikationsoperatör genom att erbjuda
fastighetsägare och andra nätägare ett öppet fibernät. Det innebär att flera tjänsteleverantörer ansluts till nätet och
konkurrerar på lika villkor. Telia Operator Business ansvarar för drift, underhåll och säkerhet i nätet. För slutkunderna
innebär det att de fritt kan välja bredbandstjänster från flera tjänsteleverantörer, varav Telia är en.
För mer information, kontakta gärna Telias presstjänst: 0771 77 58 30
Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i
kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med
att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året
bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i
TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien.
Läs mer på www.teliasonera.com.
Download