Vaccinationer och smittskydd vid anställning eller arbetsplatsförlagt

advertisement
2016-12-15
Vaccinationer och smittskydd vid anställning eller
arbetsplatsförlagt lärande(APL) inom socialförvaltningen.
Till dig som blir/blivit nyanställd inom Falköpings socialförvaltning eller blivit
antagen till utbildning i omvårdnad , där det ingår arbetsplatsförlagt
lärande(APL) i olika vårdmiljöer är det ett värde för dig själv att du ser över
ditt vaccinationsskydd eller gör en immunitetskontroll.
Vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige (BVC
och skolhälsovård) bör vara utförd. De i detta sammanhang aktuella
vaccinationer är de mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, röda hund och
påssjuka. Vid osäkerhet om genomgången infektion av vattenkoppor kan
immunitetsundersökning göras. Detta gäller framför allt vid arbete med
barn.
Vid behov av kompletteringar/kontrollodlingar eller vaccinationer, vänd dig
till din vårdcentral.
För eventuella kostnader som kan uppstå för ovanstående, ansvarar du
själv.
Gunilla Hård
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Socialförvaltningen
Gunilla Hård Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0515-88 51 92 0703-78 51 92 [email protected]
Falköpings kommun 521 81 Falköping Besök: Stadshuset
Telefon 0515-88 50 00
[email protected] www.falkoping.se Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org. nr 212000-1744
1 (1)
Download