APL i åk 3 omfattar mål från kurserna ​Skapande

advertisement
APL i åk 3 omfattar mål från kurserna ​Skapande verksamhet,
Pedagogiskt arbete, Specialpedagogik, Pedagogiska teorier och
praktiker samt Etnicitet och kulturmöten.
v. 3 -7
Syfte
APL har till syfte att utveckla elevens färdigheter och kunskaper gällande
pedagogens roll​ och ​verksamhetens uppdrag​ utifrån ​barn/elevers
lärande och utveckling.
● självständighet, initiativkraft, ansvar
● förmåga att planera, organisera, lösa problem och dokumentera
● förmåga att lära sig lära
● kommunikation
● hälsofrämjande arbetssätt
● förståelse för människors levnadsvillkor och ett inkluderande
arbetssätt
● samarbete
Uppgifter
1. Ansvara för vanligt förekommande arbetsuppgifter
​Du ska självständigt varje dag ansvara för handledarens vanligt
förekommande arbetsuppgifter. Se matris och moment i uppgift 3.
2. Planera, genomför och utvärdera en kontinuerlig aktivitet.
​Använd planeringsmallen alternativt förskolans/skolans dokument och
koppla till mål i Lpfö 98/16 / Lgr 11.
* I din planering ska du tänka in att det finns ett barn/elev med en
funktionssvårighet i gruppen.
Vilken funktionssvårighet väljer du själv.
Vad måste du tänka på? Tänk i ett inkluderande perspektiv. Motivera
varför du gör som du gör.
* Förskola - genomför en pedagogisk dokumentation
* Skola - ta del av pedagogisk dokumentation som förekommer, prova
på.
3. Skriv loggbok.
​Redogör för och reflektera kring uppgift 1 och 2 med utgångspunkt
från moment:
* Barns/elevers utveckling
* Lärmiljö
* Uppdraget - Lpfö98/16 / Lgr 11
* Pedagogens roll
* Mångkulturellt perspektiv
* Specialpedagogiskt perspektiv
4. Självvärdera din insats utifrån matrisen
​Förbered dig inför ett avslutande och sammanfattande samtal
tillsammans med din handledare vecka 7.
Samtliga APL uppgifter lämnas in på GAFE senast​ fredag 3/3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards