Olämpliga läkemedel (indikator 24 i Äldreguiden 2012)
Måttet beskriver andelen personer 80 år eller äldre i äldreboende som använder
minst ett av fyra olämpliga läkemedel som bör undvikas om inte särskilda skäl
finns till behandlingen. Preparaten kan orsaka oönskade biverkningar som till
exempel trötthet, lättare minnesstörningar eller förvirring. Kontakta förskrivande
läkare för mer information.
Följande läkemedel ingår i olämpliga läkemedel (april 2012):
Långverkande bensodiazepiner
Diazepam
Stesolid
Apodorm
Mogadon
Nitrazepam
Flunitrazepam
Tramadol
Gemadol
Nobligan
Opidol
Tiparol
Tradolan
Tramadol
Propiomazin
Propavan
Läkemedel med antikolinerga
effekter
Akineton
Alimemazin APL
Amosyt
Anafranil
Anafranil Retard
Atarax
Atropin Mylan
Buscopan
Calma
Clozapine Actavis
Clozapine Sandoz
Desentol
Detrusitol
Detrusitol SR
Ditropan
Durbis
Läkemedel med antikolinerga
effekter (forts)
Durbis Retard
Egazil
Emend
Emselex
IVEMEND
Kentera
Ketogan
Klomipramin Mylan
Leponex
Lergigan
Lergigan comp.
Lergigan forte
Lergigan mite
Ludiomil
Maprotilin Mylan
Metylskopolamin APL
Morfin-Skopolamin Meda
Nozinan
Oxibutynin APL
Oxikodon-hyoscin APL
Oxybutynin Mylan
Pargitan
Pargitan mite
Proklorperazin APL
Propantelin APL
Quilla simplex
Robinul
Saroten
Scopoderm
Sensaval
Spasmofen
Stemetil
Theralen
Toviaz
Truxal
Tryptizol
Vesicare