Program i nya gymnasiesärskolan

advertisement
Programmet för administration,
handel och varuhantering
•
•
•
•
•
•
Förklara administration, APL
Centralt;
Ge service
Kommunikation
Exempel på arbetsuppgifter;
Receptionsarbete, kopiering,dela ut reklam,
försäljning, prismärka varor, larma varor, skylta,
städa, lagerarbete.
• Yrkesprogram
• APL(förklara)
Programmet för estetiska
verksamheter
• Centralt;estetiska verksamheter
• Exempel på arbetsuppgifter;
• Arbeta i cafeteria, arbeta med barn i skola eller
förskola, arbeta med tex konstutställningar, arbeta med
böcker på ett bibliotek.
• Organisera varor inom handel, arbeta med skapande
verksamhet(barn),använda digitala verktyg
• Arbeta på museum
• Kan leda till vidare studier (vilka?)
• APL
Programmet för fastighet, anläggning
och byggnation
• Centralt; Fastighetsskötsel, underhåll,tillsyn
och skötsel, anläggningsarbete och
byggnation.
• Exempel på arbetsuppgifter;
• vaktmästaruppgifter, städning, måleri,
reparation, gräsklippning och snöröjning.
• Yrkesprogram
• APL
Programmet för fordonsvård och
godshantering
• Centralt; fordon, logistik(förklara) och service.
• Exempel på arbetsuppgifter;
• bilrekonditionering(förklara), däckbyten,
biltvätt, bilreparationer eller maskinförare.
Andra fordon;tex cykel, moped.
• Godshantering; lagerarbete på något företag.
• Yrkesprogram
• APL
Programmet för hantverk och
produktion
• Centralt; tillverkning, hantverk och
montering.
• Exempel på arbetsuppgifter; snickeri,
paketering, svetsning, köra truck, textilt
skapande.
• Yrkesprogram
• APL
Programmet för hotell, restaurang och
bageri
• Centralt; service, matlagning, baknnig och
hantering av färskvaror och livsmedel.
• Exempel på arbetsuppgifter; köksbiträde,
frukost-och våningsservice på hotell, dukning,
arbeta i cafeteria, kallskänksarbete, laga mat
och baka.
• Yrkesprogram
• APL
Programmet för hälsa, vård och
omsorg
• Centralt; helhetssyn på människan och alla människors
lika värde
• Exempel på arbetsuppgifter;äldreomsorg(högläsning,
promenader, träning med de gamla, hårvård och
påklädning.)barnomsorg; sagoläsning, på-och
avklädning, leka med barnen och hjälpa till vid
måltider.fritids-och friskvårdssektor;arbete i cafeteria,
ta emot kunder, fylla på material eller arbete som
assistent på spa eller friskvårdsanläggning.
• Yrkesprogram
• APL
Programmet för samhälle, natur och
språk
• Centralt; kunskaper om samhälle, individ och
natur. Hur dessa påverkar och påverkas av
varann. Kommunicera på svenska och engelska.
• Exempel på arbetsuppgifter;resurshushållning
och återvinning (arbeta i secondhandaffär eller
återvinningsstation)administrativa uppgifter;
utdelning av post, kopiering, arkivering, kaffe och
material i konferensanläggningar, ta hand om
besökare eller boka in besökare.
• APL
• Kan leda till vidare studier
Programmet för skog, mark och djur.
• Centralt; skötsel, service och produktion inom
naturbrukssektorn. Hållbar utveckling. Djur,
växter och ekologi.
• Exempel på arbetsområde; skötsel av parker,
trädgårdar, lekplatser eller kyrkogårdar. Arbete i
handelsträdgård, hunddagis, djurskötsel på
lantbruk eller ridskola. Arbete i djuraffär.
Renhållning och källsortering.
• Yrkesprogram
• APL
Download