Viktig information om arbetsplatsförlagd utbildning, APL, inom vård

VALIDERINGSBLANKETT
Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning
Viktig information om arbetsplatsförlagd
utbildning, APL, inom vård- och omsorg
Arbetsplatsförlagd utbildning, APL
APL ingår i kursen Vård- och omsorgsarbete 1, fyra veckor, deltid, 30
tim./vecka. Har Du tidigare arbetat/ arbetar, inom äldreomsorgen kan
Du ansöka om validering av Din APL. Under Din APL kommer Du att
arbeta med studieuppgifter kopplade till kursen och arbetsplatsen.
Detta gäller även för elever som validerar sin APL. Du kan behöva
extra tid för detta utöver Ditt ordinarie arbete.
Detta gäller för validering





För att kunna validera måste du vara antagen till Vård-och
omsorgsutbildningen.
Du har arbetat/arbetar inom äldreomsorgen. Personlig assistent,
omsorgsassistent, räknas inte till äldreomsorgen och kan därför inte
användas som underlag för valideringen
Du har arbetat minst 6 månader(75% arbetstid) inom äldreomsorgen.
Du behöver ett tjänstgöringsintyg från Din/Dina arbetsgivare som
intygar detta (omfattningen/antal timmar)
Din arbetsgivare ska också fylla i valideringsblanketten där Dina
kunskaper intygas
Ansökan om validering
Dessa intyg ska Du ha med Dig vid kursstart.
1. Tjänstgöringsintyg som visar hur mycket tid Du arbetat inom
äldreomsorgen
2. Valideringsblanketten, där arbetsgivaren intygar Dina kunskaper
3. Tjänstgöringsintyg och valideringsblankett som lämnas in senare än
kursstart kan inte användas som underlag för validering av APL
Valideringsblankett
Valideringsblanketten hittar Du på nästa sida.
VALIDERINGSBLANKETT
Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning
Inför ställningstagande av validering i det Arbetsplatsförlagda lärandet (APL) i kursen Vård och
omsorgsarbete skall nedanstående områden bedömas
Krav: Minst 6 månaders arbete (75 % arbetstid) inom äldreomsorgen (ej personlig assistent eller
omsorgsassistent). Tjänstgöringsintyg skall skickas med.
Bedömning av
Klarar inte
medarbetaren/elevens
Att utföra
kompetens för validering av
uppgiften
den arbetsplatsförlagda delen i
kursen
Vård och omsorgsarbete 1
Utför uppgiften
i samråd
med
kollega/chef
Utför uppgiften
efter samråd
med
kollega/chef.
Klarar arbetsuppgiften
självständigt
Förmåga att planera och
stödja omsorgstagaren i
hennes/hans personliga
vård;
personlig hygien
munvård
måltidssituation inklusive
förebygga undernäring
vila och sömn
klädsel
förebygga fallrisk och
komplikationer vid långvarigt
sängläge
psykiska behov
sociala behov
Förmåga att planera och
genomföra serviceuppgifter
i omsorgstagarens hushåll;
inköp
matlagning
livsmedelshantering
städning
tvätthantering
Förmåga att använda
teknisk utrustning och
tekniska hjälpmedel
Förmåga att använda
informationsteknik för
information,
kommunikation och
dokumentation
Förmåga att anpassa
sin kommunikation och
sitt samarbete med
andra(omsorgstagare,
kollegor m fl.)
..
Utför uppgiften efter
samråd med kollega/chef
samt anpassar vi behov
utförandet.
Klarar arbetsuppgiften
självständigt
VALIDERINGSBLANKETT
Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning
Bedömning av
Klarar inte
medarbetaren/elevens
Att utföra
kompetens för validering av
uppgiften
den arbetsplatsförlagda delen i
kursen
Vård och omsorgsarbete 1
Utför uppgiften
i samråd
med
kollega/chef
Utför uppgiften
efter samråd
med
kollega/chef.
Klarar arbetsuppgiften
självständigt
Utför uppgiften efter
samrådmed
kollega/chef samt
anpassar vi behov
utförandet.
Klarar arbetsuppgiften
självständigt
Förmåga att genomföra
sociala och socialpedagogiska
uppgifter, till exempel.i form
av samtal, kontakt,
aktivering.
Förmåga att utföra vård
och omsorgsuppgifter på
ett;
etiskt sätt
estetiskt sätt
hygieniskt sätt
ergonomiskt sätt
Förmåga att utvärdera den
egna förmågan att utföra
arbetsuppgifter utifrån
omsorgssituationens krav
Motivering till bedömningen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Deltagarens namn
Personnummer
Bedömning är gjord av:
__________________________________________________________________________________
Namn
Datum
__________________________________________________________________________________
Titel
Arbetsplats
__________________________________________________________________________________
Telefonnummer
Mejladress
1