FJÄLLTURISMUTBILDNINGEN

advertisement
FJÄLLTURISMUTBILDNINGEN
En profil på Barn– och fritidsprogrammet under inriktning
Fritid och hälsa
En utbildning – Många möjligheter
Efter utbildningen kommer du att vara anställningsbar inom den breda
turismbranschen, en bransch med många både stora och små företag, en
bransch där det oftast inte räcker med att specialisera sig på en sak.
Det finns många spännande möjligheter inom räckhåll, men mycket hänger
på vad du vill och vilka val du gör! Som elev får du möjligheten till en gedigen
utbildning som i många fall leder direkt till jobb.
Denna utbildning kan
leda till flertalet
spännande arbeten.
T.ex:
 Skidlärare
Gillar du att jobba med och mot andra människor, samt har en stor önskan
att åka skidor, gå på toppturer, fjällvandra, cykla downhill och mycket mera.
Stämmer detta in på dig - då är detta rätt utbildning för dig!
 Butiksbiträde –
APL (arbetsplatsförlagt lärande)
 Skoterguide
APL är en oerhörd viktig del av utbildningen! Den ger dig en inblick i
arbetslivet och kan vara första steget till referenser för ditt framtida
arbetssökande!
 Fjäll & äventyrsguide
APL är på 15 veckor och är utspridda på dina 3 år i utbildningen.
APL genomförs under hela året men merparten ligger mot vinterhalvåret!
Vi ordnar med APL-perioder så att alla elever får komma till ett företag inom
vår profil! Med det menas att det är skolan som bokar in dig på företag, det
är skolan som sköter transporterna till och från företagen och skolan står
också för boende som oftast ligger på själva anläggningen.
Alla elever erbjuds möjligheten att stanna kvar på helgerna och får liftkort av
oss! Vår filosofi är att, för att bli en duktig skidåkare måste man åka mycket.
Hur fungerar utbildningen?
Vi fokuserar på att undervisningen ska vara verklighetsanpassad. Detta sker
genom ett starkt samarbete med näringslivet. Det engelska uttrycket
"Learning by doing" är ett talesätt som stämmer bra in på vår
undervisningsfilosofi. Du varvar teori med arbetspraktik. Ledarskap ställer
krav på förmågan att förstå hur människan fungerar i olika miljöer. Genom att
praktiskt tillämpa ledarskap så som aktivitetsledare, skidlärare, naturguide,
företagare mm får du möjlighet att uppleva direktfeedback på ditt eget
agerande, vilket är väldigt stimulerande och utvecklande.
sportbranschen
 Försäljare –
sportbranschen
 Event &
evenemangsledare
 Företagare
FJÄLLTURISMUTBILDNINGEN
En profil på Barn– och fritidsprogrammet
under inriktning Fritid och hälsa
Gymnasiegemensamma ämnen 600p
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
eller
Svenska som andra språk 1
100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p
100 p
Programgemensamma
karaktärsämnen
Hälsopedagogik
Naturkunskap 1a2
Kommunikation
Lärande och utveckling
Människors miljöer
Pedagogiskt ledarskap
Samhällskunskap 1a2
Svenska 2
eller
Svenska som andra språk 2
700 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
Inriktning Fritid och hälsa
300 p
Välj till någon av kurserna
Fritids– och friskvårdsverksamheter
Fritids– och idrottskunskap
200 p
100 p
Skidinstruktör – SLAO steg 2
Mountainbike
Svenska 3
100 p
100 p
100 p
Individuellt val, välj fritt
200p
Aktivitetsledarskap Mountainbike
Naturguidning 2
Personlig försäljning 1
Svenska 3
Engelska 6
Övrigt utbud från skolan
100 p
200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Gymnasiearbete
100 p
Programfördjupning
Skidinstruktör – SLAO steg 1
Naturguidning 1
Entreprenörskap
Idrott och hälsa 2
Marknadsföring & Försäljning
Besöksnäringen
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
Besöksadress:
Parkgatan 8
780 50 VANSBRO
Tel: 0281-751 32 (exp)
Fax:0281-751 47
E-post:
[email protected]
Vill du veta mer om Fjällturismutbildningen…
webbplats:
…eller kanske komma och besöka oss? Kontakta då lärarna på programmet
eller vår studie- och yrkesvägledare.
www.vuc.se
 076-126 11 48
Henrik Karlsson-Holmer, ansvarig lärare
 0281-751 46
Anita Wrange, Studie- och yrkesvägledare
För ytterligare information
kontakta oss gärna.
Anita Wrange, studie– och
yrkesvägledare, 0281-751 46
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards