BF-poängplan IM

advertisement
YRKESINTRODUKTION –
OMSORG, FUNKTIONSHINDER
POÄNGPLAN
ÅR 1
Kommunikation
Lärande och utveckling
APL 5 veckor på förskola
Poäng
100
100
ÅR 2
Socialt arbete
Grundläggande vård & omsorg
Skapandeverksamhet
APL 4 + 4 veckor
Poäng
200
100
100
ÅR 3
forts. Skapande verksamhet
Sociologi
Etnicitet och kulturmöten
Gymnasiearbete
APL 4 + 3 veckor
Poäng
100
100
100
IT-verktyg
Mac 11´
Virginska skolan
Box 31180
701 35 Örebro
Fabriksgatan 52
Örebro
019-21 66 61 reception
019-21 49 01 fax
[email protected]
www.orebro.se/virginskaskolan
Download