Några tips till dig som gör bildpresentationer.

advertisement
Från start till mål
Ett pedagogiskt verktyg som utgår från Barnkonventionen
orebro.se
Bakgrund till materialet
”Vända blicken mot barnen”
orebro.se
Barnkonventionen i Från start till mål
I verksamheten:
• Närgranskning
• Tidiga utvecklingssamtal
På organisationsnivå:
• Tid för reflektion
• Kompetensutveckling
orebro.se
Barnkonventionsanalys
Artikel 3
Barnets
bästa
Artikel 6
Rätt till liv och
utveckling
?
Artikel 2
Skydd mot
diskriminering
orebro.se
Artikel 12
Rätt att bli hörd
Exempel från verksamheten
orebro.se
Exempel från verksamheten
orebro.se
Arbetet har lett till att:
• Det ser olika ut på avdelningarna.
• Verksamheten utgår mer från barnens intressen.
• Vi ser alla barn.
• Barnen driver processen och arbetet framåt.
orebro.se
Barns tankar
”Det är bra att hjälpas åt, det är det som är hela
härligheten”.
”Att äta nyttiga saker är bra för barn men att äta onyttiga
saker är också bra för barn.”
”Om man tycker att något är fult, behöver man inte säga det
utan hålla det kvar inom sig”.
”Att någon bryr sig om barn är viktigt”.
orebro.se
Download