Fiber till landsbygden

advertisement
Lokalt engagemang
och eget arbete
Utbyggnaden av fibernät görs på marknadsmässig grund. Det innebär att det
är marknaden och inte staten eller
kommunerna som ansvarar för var och
när näten byggs ut. För att boende på
landsbygden ska få tillgång till bredband via fiber inom en rimlig framtid
krävs engagemang och eget arbete av
de boende.
Fiber till
landsbygden
Det är upp till dig, dina grannar och
andra i området att dra igång och
samordna det arbete som är nödvändigt för att ni ska få ett bra bredbandsnät till era fastigheter. Kontakta gärna
grannbyarna och undersök möjligheten
till samarbete med dem. Intresset från
nätoperatörer och tjänsteleverantörer
ökar med antalet hushåll och företag
som vill ansluta sig till fibernätet.
Bredband och IT
för miljön
Forskning visar att bredband och IT
leder till minskad energianvändning,
minskade utsläpp av växthusgaser och
minskad bränsleförbrukning. God tillgång till bra bredbandsförbindelser
på landsbygden ger möjlighet till
klimatsmarta lösningar som skonar
vår miljö.
Genom att använda IT rätt och utnyttja
de möjligheter som bredband och IT
ger finns det stora chanser att minska
den ökande miljöbelastning som vårt
moderna samhälle utgör.
Vill du veta mer?
Mer information om bredband och
namn på länets kontaktpersoner hittar
du på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/
samhallsplanering-och-kulturmiljo/
infrastruktur-och-it/bredband
Tillgång till bredbandstjänster ökar
människors möjlighet att bo och
arbeta på landsbygden på samma
villkor som invånare i städerna.
l
l
En attraktiv och levande
landsbygd i Gävleborg
Länsstyrelsen arbetar för att länet ska ha
en attraktiv och levande landsbygd. En förutsättning för landsbygdens utveckling är
att det finns en väl utbyggd IT-infrastruktur
och möjlighet att ansluta hushåll och företag till bredbandsnätet.
Tillsammans med Region Gävleborg och
länets kommuner verkar Länsstyrelsen för
att bredbandsnät byggs ut i alla delar av
länet. Med tillgång till bredband och IT får
boende på landsbygden möjlighet att leva
och arbeta på samma villkor som invånare
i städerna.
Varför välja fiber?
I dag är de flesta sakkunniga överens om
att fiber är den bästa lösningen för företag
och hushåll att få ett snabbt och framtidssäkert bredband. Ett fibernät som byggs i
dag har näst intill obegränsad hastighet
och räcker utan problem till hela familjens
och hela företagets behov av bredbandstjänster, både idag och i framtiden.
Med ett bredbandsnät som består av optiska
fiberkablar är du mycket väl förberedd på allt
vad framtiden har att erbjuda. Fiber är en
framtidssäker och robust IT-infrastruktur som
kommer att fungera under mycket lång tid
framåt.
Tillgång till dagens och
morgondagens tjänster
Allt fler använder Internet för att söka
information och tjänster. Vi utför våra bankärenden, laddar ner film och musik, utbildar
oss på distans, driver företag och håller
kontakten med vänner och bekanta över
Internet.
Med ett fiberbaserat bredband får vi tillgång
till både dagens och morgondagens tjänster,
exempelvis trygghetslarm, högupplöst TV,
vård i hemmet och fjärrsjukvård. Nya bredbandstjänster kommer att utvecklas och om
dessa vet vi inte mer än att de kommer att
kräva betydligt mer kapacitet än dagens
bredbandstjänster.
Fördelar med fiber
• Med en modern infrastruktur blir bygden mer attraktiv och intressant att flytta till och etablera företag i.
•
Det är en teknik som håller på lång sikt, är okänslig för störningar och kapaciteten kan ökas i takt med att nya bredbandstjänster
tillkommer och dina behov förändras.
•
Du har samma kapacitet både i ned -och uppladdning. Du kan ladda hem program,
filmer och musik med samma höga hastighet som du skickar dina filer med.
• Värdet på din fastighet höjs och den blir mer attraktiv vid en eventuell försäljning.
• Fibern kan utan problem användas för
både telefon, tv och internet samtidigt,
vilket både förenklar och minskar
månadskostnaderna.
• Hastigheten är inte beroende av avstånd och hur många som är uppkopplade.
• Bättre möjlighet till distansarbete och
distansutbildning.
• Både larm och övervakning av exempelvis
hemmet, ladugården eller verkstaden kan
skötas via bredband.
Framtiden medför ett ständigt ökande behov av
kapacitet. Tjänster som idag inte är kapacitetskrävande kommer att bli det inom en snar framtid.
På bilden visas utvecklingen av bredbandsnätet
i ett normalsvenskt hushåll från år 1995 fram till
i dag samt en prognos fram till år 2025.
Mbit/s
Nedladdning DVD 5 Gbyte
1000 M
1 000
100 M
100
1 min.
7 min.
24 M
xt
lvä
til r
vs at å
o
eh nn
= b rt a
xt va
ä
g
illv lin
elt bb
ed u
M Förd
8M
10
2M
1
6 tim.
0,1
56 k
0,01
16 dygn
28 k
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Källa: Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012 - 2020
2025
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards