Presentation Ivar 140109

advertisement
När stormen kommer !
Elsamverkan idag och i framtiden
Sven-Eric Dahlgren
Affärsutvecklare
Härjeåns Nät AB
Härjeåns Nät AB
HÄRJEÅNS DISTRIBUTIONTOMRÅDE
Nyckeltal för Härjeåns Elnät dec. 2014
Västra nätet Totala ledningslängden är ca 5.800 km varav
MSP-ledning är 2.850 km
Högspänningslängd
1655 km
Antal kunder 26.763 st
Meter ledning
perkm
kund 215 m/kund
Lågspänningslängd
1423
Snittförbrukning per LSP kund 14.363 kWh
Antal nätstationer
724 st
Elsamverkan föds den 14/11 2001!
Härjeåns årsredovisning 2001
Samverkansavtal
Fortfarande pågår återställningsarbete och reparationer efter
stormens härjningar. Tack vare samverkansavtal mellan elnätsbolagen
i mellannorrland så kunde vi låna in personal från andra företag för att
förstärka våra egna resurser. En väldigt stark insats av vår egen personal
samt inhyrda lokala skogsentreprenörer och elinstallatörer gjorde att arbetet
fortlöpte smidigt och felavhjälpningen blev effektiv till kundernas fördel.
Verkligheten överträffar
Tätare intervall
Hilde
Isstorm
1921
Sepork
1969
Gudrun
2001
2005
Per
2007
Emil
Berta
2008
2011
Dagmar
Yoda
Styggstormen
Berit
5
Elsamverkan idag och i framtiden
2012
2015-01-21
Simone
2013
Sven
Ivar
Dagmar 2011-12-26
Resurser
 65 st egna montörer, 5 från Umeå Energi & 3 från Jämtkraft bilade ner, 5 montörer
från Sjöbo Energi, Hallands Kraft och Rödeby Energi som flög in med Herculesplan
 2 st helikoptrar mellan 26/12-2/1, besiktning med GPS
 6 st traktorgrävare, 6 skördare och ett 15 tal huggare
 6 st reservkraftaggregat
Reservkraft Säter
Jämtlandsflyg
Dagmar 2011-12-26
Artikel från Sundsvalls Tidning
Hjälp från ovan
Strax efter klockan nio på
tisdagsmorgonen landade
röjningshjälp till Härjeåns Nät
med ett Herculesplan på
Midlanda.
På kvällen, annandag jul,
anlände personal från Umeå
och på tisdagsförmiddagen
landade försvarets
Herculesplan på Midlanda
med både manskap och
fordon från Sjöbo Elnät AB.
Stormen Ivar 2013-12-12
Resurser
 40 st egna montörer, 34 st externa montörer (Björklinge Nät, Falun Nät, Elektra
Nät, Umeå Energi, Gävle Energi, Bjärke Energi, Tekniska Verken Linköping,
Skellefteå Kraft, Ljusdals Elnät, ATS)
 2 st egna beredare, 3 st externa beredare
 2-3 st helikoptrar mellan 13/12-3/1, besiktning med GPS
 13 st traktorgrävare, 11 skördare och ett 30 tal huggare
 18 st reservelverk
 6 st lastbilar för materialtransport
Skördare efter ledning i närheten av Gimåfors
Reservelverk Lillmörtsjön
Effektiv felavhälpning
-
Besiktning via helikopter, GPS inmätning av träd med koordinater
Utskrift av kartor med inmätta trädpåfall och övriga fel
GPS i bilar för att enkelt hitta till olika objekt
GPS i linjebil
Kartbild med GPS inmätta trädpåfall
Kommunikation!?
Kommunikation
-
Stora problem med kommunikation, i många områden
fungerade mobilnätet dåligt eller inte alls
-
Westel
-
Rakel (Elsamverkan)
Fjärrstyrning
 Fiberanslutna stationer/frånskiljare fungerade utan
problem
 Sattelit utan problem
 Radiolänk utan problem
 Net 1 vissa problem
 Fast telefon, problem på landsbygden
Frågor ?
Download