gps systemet

advertisement
GPS SYSTEMET
Föreläsare: Modi Jones
Historia
• Egyptierna, Grekerna och
Romarna
• Sputnik år 1957
• Dopplereffekt=
frekvensförskjutningar= specifik
position
• Amerikanska
Försvarsdepartementet
• 1960-talet: lanserades Transit
• 1978 första GPS satelliten
• 1989 första produktionssatelliten
• 1994 driftsattes projektet som
heter NAVSTAR GPS (Navigation
Signal Timing and Ranging GPS)
Teknisk beskrivning
GPS Satelliter
•
•
•
•
•
4 atomur /satellit
6 olika plan
24-32 satelliter
minst 4 synliga satelliter
20200 km över jordens
yta
• 2 varv runt jorden på ett
stjärndygn
• Stjärndygn=(23 h 56 min)
GPS Kontrollstationer
National Geospatial-Intelligence
Agency (NGA)
Användningsområden
Download