Atmosfären

advertisement
Atmosfären
Ht år 4
NO
Varför ska vi arbeta med det här:
Genom undervisningen inom arbetsområdet Atmosfären ska du ges
förutsättningar att utveckla din förmåga att:
 använda biologins, fysikens och kemins begrepp, modeller och teorier för
att beskriva och förklara biologiska, fysikaliska och kemiska samband i
naturen och samhället
Det här kommer jag att få undervisning om:
 Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår.
Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra.
Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.




Människan i rymden och användningen av satelliter.
Vattnets egenskaper och kretslopp.
Luftens egenskaper och sammansättning.
Fotosyntesen
Det här ska du lära dig:
Du ska kunna förklara varför det regnar, åskar och blåser.
Du ska känna till luftens egenskaper samt kunna dess vanligaste beståndsdelar.
Du ska kunna förstå en väderleksrapport.
Du ska känna till varför vi har dag/natt, månader och årstider.
Du ska förstå sambandet mellan gravitation och satelliter.
Du ska känna till växthuseffekten och fotosyntesen.
Så här kommer vi att arbeta:
Du kommer att få arbeta med faktatexter, ta del av undervisningen genom att
lyssna, skriva och delta i diskussioner samt laborera och titta på film.
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
Genom delaktighet i undervisningen samt ett avslutande skriftligt förhör.
.
Download