Användning av USB portar tillsammans med DLS

advertisement
Användning av USB portar tillsammans med DLS
En USB ansluten GPS som skall överföra data hanteras av programvaror i datorn som om den
vore en vanlig seriell port. Anledningen till att en USB port hanteras som en serieport
(COM n) är att en programvara då kan vara generellt skriven och att samma hantering internt
kan ske oberoende av vad som egentligen är källan till indatat.
För att korrekt kunna identifiera och installera USB anslutningen behöver även en drivrutin
installeras i datorn. Om inte Operativsystemet innehåller en passande drivrutin krävs en från
leverantören av GPS utrustning annars kommer enheten att hamna som ”Okänd USB enhet”
troligen med en gul symbol under ”Övriga enheter” i Enhetshanteraren.
En USB anslutning är egentligen ganska ointelligent och standarden säger inte så mycket mer
än hur data skall överföras och hur en sändande enhet skall tala om för mottagande enhet sin
identitet vid inkopplingen.
Om identiteten är igenkänd så installeras/aktiveras de drivrutiner som behövs för att kunna
hantera USB porten vidare. Om enheten inte kan identifieras eller drivrutinen saknas så
kommer den att hanteras av systemet som "Okänd Enhet" vilken alltså inte kan prata med
någon.
En del mottagare har anslutningsmöjlighet med USB utan att den kan användas för att sända
ut NMEA meddelanden på. Ett exempel är GARMIN (ex. GPSmap76CSx). När en sådan
mottagare ansluts till datorn beter den sig som övriga med att det kommer en fråga om
drivrutin mm. Skillnaden är dock att den inte emulerar (efterliknar) en serieport utan kommer
att identifiera sig som en ”Garmin Device” och alltså inte kan användas tillsammans med
DLS. De flesta sådana mottagare har dock möjlighet till vanlig seriekommunikation som kan
användas ansluten till en standard serieport eller en ”serie till USB adapter” (om datorn saknar
serieport).
Det är även känt att en del "GPS-Puckar" tilldelas olika (hoppar mellan olika) portnummer
vid inkoppling och då är det enda sättet att hitta numret på att gå in under "systemegenskaper"
för att antingen ta reda på numret som den erhållit alternativt att ändra i DLS till det
portnummer som programvaran var inställd på tidigare. Man kan även där tilldela en USB
anslutning ett annat logiskt enhetsnamn än vad den fått automatiskt.
Från ”kontrollpanelen” starta ”system” och nedanstående ruta skall dyka upp. Välj
”Enhetshanteraren”.
Först när enheten som anslutits till USB porten av operativsystemet har identifierats som en
serieportsadapter kommer den att läggas in för visning under ”enhetshanteraren” som en
serieport och tilldelas ett nummer som senare kan anropas/läsas av programvaror som ex.
COM4.
Många Lap-Tops har de senaste åren levererats utan vare sig Parallell eller Serieport och när
man då tittar i ”enhetshanteraren” finns inte fältet Portar (COM & LPT) om inte datorn har
identifierat en adapter via USB port.
Hur du felsöker:
•
För att kontrollera om din USB anslutna GPS har identifierats på ett korrekt sätt av
Windows öppna ”systemegenskaper” genom att klicka på ”SYSTEM” i utforskaren
(klassiskt läge).
•
Välj därefter ”Enhetshanteraren” under fliken ”Maskinvara”.
•
Under rubriken ”Portar” skall du nu hitta en GPS som tilldelats ett Com ports
nummer. I exemplet nedan har den inte identifierats med GPS namnet utan med
namnet på tillverkaren av kommunikationskretsen som sitter i GPS enheten och
tilldelats COM 6.
(COM 1 är den interna serieporten)
•
Om datorn är utrustad med ett internt modem så kommer det också att tilldelas ett
COM nummer. I nedanstående fall COM 3.
•
Om GPS enheten inte syns under portar kontrollera då om den hittats av datorn genom
att titta under ”USB-styrenheter” och något av de ”USB-rotnav” som finns därunder.
Dubbelklicka på ett rotnav i taget och titta på fliken ”Strömförsörjning”.
•
Om man använder en så kallad ”GPS-Puck” som har sin strömförsörjning ifrån USB
kabeln man även se hur mycket ström som den tar från datorn och om man kan
ansluta ytterligare enheter till samma ”rotnav” (grupp av anslutningskontakter).
Saknas din GPS helt under rotnaven bör du kontrollera kabeln och prova den på en
annan dator.
Hoppas att tipsen hjälpte.
Download