Arbetsrelaterade psykiska besvär (7,5 hp) Samtliga

advertisement
Arbetsrelaterade psykiska besvär (7,5 hp)
Samtliga lokaler på CAMM, Solnavägen 4, 10 tr
Dag
OBL
Månd
1 feb
10:00-12:00
Vad är arbetsrelaterad
psykisk ohälsa?
Lärare
Pirjo Savlin,
Annika Lindahl
Norberg
Rum
Idun
13:00-16:00
Somatiska & biologiska
processer vid stress;
Psykoneuroimmunologi
Lärare
Bianca Karshikoff
Rum
Freja
Tisd
2 feb
Sömn och
sömnstörningar
Katarina Aili
Freja
Gunnar Bergström
Freja
OBL
Månd
7 mars
Kartläggning av arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Christina
Björklund
Idun
Teoretiska modeller för
arbetsrelaterad psykisk
ohälsa;
Risk- & skyddsfaktorer
Utredning av arbetsrelaterad psykisk ohälsa
Pirjo Savlin
Freja
Tisd
8 mars
Traumatiska händelser i
arbetslivet
Mattias Klawitter
Freja
Seminarium: AFS
Organisatorisk och social
arbetsmiljö
Ulrich Stoetzer
Tor
Månd
21
mars
Handledningsseminarium
examinationsuppgiften
Utbildningsmaterial
Seminarium: Etik
(halva gruppen)
Annika Lindahl
Norberg
Idun
Seminarium: Teoretiska
modeller & mätmetoder
Gunnar Bergström,
Annika Lindahl
Norberg
Freja
Annika Lindahl
Norberg, Gun
Johansson, Pirjo
Savlin
Idun
(kl 13-15)
Seminarium: Etik
(halva gruppen)
Annika Lindahl
Norberg, Gun
Johansson, Pirjo
Savlin
Idun
OBL
Tisd
22
mars
Download