Tävlingsreglerna hittar du i detta PDF-dokument

advertisement
ENSKEDE FOTOKLUBB: REKLER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP. GÄLLANDES FRÅN 2009-01-01.
Sida 1 av2.
ww.
REGLER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP
SYFTE:
Klubbmästerskapet (KM) har ett antal syften, bl a att:
! Sporra medlemmar till att fotografera.
! Utgöra ett forum för medlemmarna att få visa sina bilder och få se andras.
! En vettig och konstruktiv kritik av alla inlämnade bilder ges.
! Aktiva bilddiskussioner främjas
! Genom förutbestämda motton kunna jämföra hur olika fotografer tolkar samma uppgift.
! Få tillfälle att prova bilder/bildidéer inför externa tävlingar.
! Kort sagt, få en möjlighet att vidga sina fotografista vyer.
OMFATTNING:
KM består av fyra (4) etapper under ett kalenderår.
Etapp 1:
Etapp 2:
Etapp 3:
Etapp 4:
Tema, enstaka bilder.
Enstaka bilder.
Kollektion.
Enstaka bilder.
Varje etapp utgör en tävlingsomgång.
KLASSER:
I varje etapp kan man tävla i följande två klasser:
! Påsiktsklass
! Projektionsklass
REGLER:
Varje medlem får delta med max 3 bilder i varje klass per tävlingsomgång.
När det är kollektionstävling får varje fotograf deltaga med en kollektion per klass.
En kollektion består av 3-5 bilder.
I varje klass får bilderna vara i svartvitt eller färg.
Ingen bild får delta i mer än en etapp. Bilder från tidigare årgångar av KM får inte delta igen och inte
heller bilder som blivit prisbelönta i tävlingar anordnade av Riksförbundet (RSF) eller något
distriktsförbund, exempelvis SVEFO.
Påsiktsbilder
! Påsiktsbilder ska vara monterade på tunn kartong.
! Största tillåtna format, inklusive passepartout är 30 x 40 cm.
! Minsta tillåtna format, inklusive passepartout är 20 x 20 cm.
! Bilderna ska vara märkta med tävlandes namn och bildtitel/nummer på baksidan i övre vänstra
hörnet (sett från baksidan)
ENSKEDE FOTOKLUBB: REKLER FÖR KLUBBMÄSTERSKAP. GÄLLANDES FRÅN 2009-01-01.
Sida 2 av2.
Projektionsbilder
Projektionsbilder består av en digital bildfil, alternativt av ett diapositiv monterat i 5x5 eller 7x7 glasad
ram.
För diabilder gäller: När diabilden betraktas rättvänd skall på ramen finnas angivet tävlandes namn,
klubb och bildtitel (eller nummer) samt i dess nedre vänstra hörn en röd punkt. Diabilderna lämnas till
tävlingsansvarig vid inlämningsmötet.
För digitala bildfiler gäller:
! Bilder ska lämnas in via e-post till [email protected]
! Inlämning sker senast k.l. 23.59, vid datum för aktuellt inlämningsmöte.
! I undantagsfall kan bilden tas med på CD till tävlingsledaren.
! Inlämningen skall märkas med tävlandes namn samt bildtitlar.
Förslagsvis: Initial-KMx-titel-unikt_löpnummer.jpg. (Ex: NS-KM09e1-001.jpg)
! Bilderna ska vara sparade i jpg-format (JPEG) och gärna med en låg grad av komprimering för
att inte förlora för mycket kvalitet.
! Bilden skall vara i RGB-färg.
! Den längsta sidan får vara högst 700 pixlar lång.
BEDÖMNING:
I varje klass skall juryn antaga (= välja ut) ungefär 50 % av bilderna, dock max 10 bilder och minst 3 utan
inbördes ordning.
Inlämning av bilder till en etapp görs vid ett månadsmöte och resultatet redovisas på följande klubbmöte.
Bedömningen skall i mesta möjliga mån utföras av en extern jury.
POÄNGBERÄKNING:
Enstaka bild
Antagen
5 poäng
Ej antagen
2 poäng
Kollektion
Antagen
10 poäng
Ej antagen
4 poäng
Poängen summeras efter varje etapp per fotograf.
På decembermötet koras;
Bäste fotograf per klass
Bäste fotograf totalt
= Klassegrare
= Klubbmästare
Klassegrare får diplom.
Klubbmästaren får diplom och ett pris med fotografisk anknytning.
Download