Att leva som närstående till någon med cancer

advertisement
Att leva som närstående till någon
med cancer - påverkas den
egna hälsan?
Katarina Sjövall
35th Scandinavian Sarcoma Group meeting
Malmö
2011-05-05
Living with cancer –
impact on cancer patients and partners










Håkan Olsson, MD, Professor
Thor Lithman, Epidemiologist, Associate Professor
Dennis Noreen, statistics
Bo Attner, BSc, PhD-student
Barbro Gunnars, RN, PhD
Bibbi Thomé, RNT, PhD
Ingemar Petersson, MD, Associate Professor
Lars Lidgren, MD, Professor
Martin Englund, MD, PhD
Katarina Sjövall, RN, PhD-student
Etapper
Rapport/artikel
1 Etapp 1
Etapp 2
Insjuknande, vård, överlevnad, kostnader
Vård före insjuknande
R 2008-05-26
2 Etapp 3a
Komorbiditet och överlevnad
R 2009-03-03 (remiss)
Etapp 3b
Vård av närmast anhörig
Artikel (2) –publicerad
Etapp 3c
Sjukskrivning av närmast anhörig
Artikel (7) – publicerad
Etapp 3d
Sjukskrivning av cancerpatient
Artikel (8) – publicerad
R 2008-09-15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Etapp 4a
4
Etapp 4b
Cancer Incidence and Survival in
Southern Sweden 2000-2007
R 2009-06-22
Fördjupning av Lungcancer
Arbetsprocess
Artikel (3) – manuskript
Artikel (4) - manuskript
4 Etapp 5-
Komorbiditet inom alla cancerområden
Artikel (5-6) Inskickade
Fördjupning inom fler områden (som lungcancer)
(Fördjupning avseende läkemedel etc)
Granskning pågår
Bakgrund
Ökad cancer incidens och prevalens
 Förbättrad överlevnad

Att leva med cancer

Att bli botad

Att inte överleva

Att leva med cancer som en kronisk
sjukdom under en längre tid
Bakgrund

Minskad sluten vård – fler behandlingar
ges polikliniskt

Närstående har fått en ökad betydelse
Definition av partner
Partner definieras i dessa studier som
sammanlevande partner, dvs make/maka
eller sambo.
Partnerns betydelse
Att leva som partner

Oro, ångest, stress och ökad förekomst av
depression

Ökad ansvars- och arbetsfördelning
Teoretisk ram
HÄLSA - OHÄLSA
Teoretisk ram
Olika aspekter av ohälsa
illness
sickness
(absence)
disease
Wiklund, Marklund & Alexandersson 2005
Att leva med cancer
Cancersjuk
Att leva med avancerad
sjukdom – påverkan på det
dagliga livet
Sjukfrånvaro
Cancer diagnos
Tid
Sjuklighet, vårdkonsumtion
och vårdkostnader
Sjukfrånvaro
Partner
Att leva som partner –
påverkan på det dagliga livet
Data insamling delstudie I-III
- registerdata
Tumörregistret
Södra
sjukvårdsregionen
Epidemiologiskt centrum
Socialstyrelsen
Sluten-, öppen vård
Försäkringskassan
Sjukskrivningsdata
Befolkningsregistret
SCB
Region Skåne
Vård- och
kostnadsdata
Partners till cancersjuka
N=11076
Sjukdomsdiagnoser, vårdkonsumtion och
vårdkostnader hos närstående
I. Examine health care use and health
care costs among partners of cancer
patients with five common cancer forms
before and after the cancer diagnosis.
Diagnosis of
patient
All
diagnosis
Psychiatric
diseases
F00-F99
Gastrointesti
nal diseases
K00-K93
Respirator
y diseases
J00-J99
Circulatory
diseases
I00-I99
Muscle/
skeletal
disease
s
M00M99
General
health
issues
Z00-Z99
1.30
1.21-1.39
1522
2.66
1.42
1.03-1.96
69
1.22
0.88-1.72
67
1.22
1.00-1.48
194
1.25
1.001.55
154
1.44
1.201.75
189
Rectal cancer
RR
95% CI
No. of cases
1.26
1.14-1.40
658
1.74
1.10
0.70-1.75
39
1.67
1.01-2.79
27
1.27
0.93-1.74
77
1.67
1.202.36
58
1.18
0.871.61
82
Lung cancer
RR
95% CI
No. of cases
1.32
1.24-1.41
1563
3.16
1.01
0.72-1.44
69
1.23
0.93-1.52
97
1.48
1.21-1.81
166
1.29
1.061.58
175
1.37
1.141.66
194
Breast cancer
RR
95% CI
No. of cases
1.27
1.20-1.35
1981
1.40
1.21
0.94-1.56
118
1.39
1.07-1.80
106
1.26
1.06-1.49
242
1.21
1.011.45
219
1.30
1.091.55
235
Prostate cancer
RR
95% CI
No. of cases
1.18
1.14-1.23
4993
1.68
1.33
1.10-1.60
202
1.14
0.97-1.35
278
1.16
1.03-1.31
498
1.18
1.061.31
625
1.28
1.161.42
653
1.24
2.02
1.21-1.24
10717
1.73-2.37
240
1.25
1.11-1.41
497
1.24
1.11-1.38
575
1.24
1.15-1.34
1177
1.23
1.141.33
1231
1.31
1.221.41
1353
ICD 10
Colon cancer
RR
95% CI
No. of cases
Total
RR
95% CI
No. of cases
1.71-4.22
29
0.96-3.23
19
2.23-4.57
43
0.92-2.16
40
1.32-2.15
109
Sjukvårdsutnyttjande hos partners – före/efter cancerdiagnosen
Diagnosis of
patient
Outpatient
1 year post /
1 year pre
visits
2 years post /
1 year pre
Hospital
stays
1 year post /
1 year pre
Hospital
stays
2 years
post / 1
year pre
Days in
hospital
1 year post / 1
year pre
Days in
hospital
2 years
post / 1
year pre
Colon cancer
RR
95% CI
1.11
1.07-1.15
1.10
1.06-1.15
1.43
1.21-1.68
1.55
1.28-1.87
2.06
1.92-2.20
1.75
1.61-1.91
Rectal cancer
RR
95% CI
0.95
0.90-1.00
0.97
0.91-1.03
1.0
0.77-1.30
1.0
0.76-1.32
0.94
0.84-1.05
1.05
0.94-1.17
Lung cancer
RR
95% CI
1.06
1.02-1.10
1.04
1.00-1.08
1.16
0.98-1.37
1.50
1.26-1.79
1.24
1.16-1.32
1.68
1.57-1.80
Breast cancer
RR
95% CI
1.05
1.01-1.08
1.04
1.01-1.08
1.10
0.96-1.27
1.08
0.92-1.27
1.11
1.04-1.18
1.03
0.96-1.11
Prostate cancer
RR
95 % CI
0.98
0.96-1.00
1.01
0.98-1.03
1.16
1.05-1.29
1.30
1.16-1.46
1.32
1.27-1.39
1.76
1.67-1.86
Total
RR
95%CI
1.02
1.01-1.03
1.03
1.01-1.04
1.18
1.10-1.26
1.29
1.23-1.39
1.34
1.30-1.38
1.52
1.47-1.57
Sjukvårdkostnader för partners till cancersjuka jämfört
med index för allmän kostnadsutveckling
SEK
2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
Month
Helth
care costs Sjövall
per partners
Katarina
Index
Sjukvårdkostnader för partners till cancersjuka jämfört
med befolkningens kostnader
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Colon
women
Rectal
women
Lung
women
Prostate
women
One year pre
Colon
men
Rectal
men
One year post
Lung
men
Breast
men
Sjukfrånvaro hos närstående
II. Evaluate sick leave by partners of
cancer patients with five common cancer
forms before and after the cancer
diagnosis.
Sjukskrivning hos partners
Punktprevalens episod per person anhöriga
Kolon
Rektal
Lung
Bröst
Prostata
e
36
0d
e
30
0d
e
24
0d
e
18
0d
e
12
0d
e
60
d
gn
os
f
Di
a
60
d
f
12
0d
f
18
0d
f
24
0d
f
30
0d
36
0d
f
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
Sjukskrivningsepisoder per person före
och efter make/makas cancerdiagnos
0.30
The year before
cancer diagnosis
The year after
cancer diagnosis
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Colon
Rectal
Lung
Breast
Prostate
Calendar year
Cancer of patient
2004
2005
Colon cancer
SSR 95% CI
No. of cases
1.30
0.89-1.81
83
1.03
0.64-1.55
79
Rectal cancer
SSR 95% CI
No. of cases
1.27
0.85-1.76
52
0.90
0.54-1.37
54
Lung cancer
SSR 95% CI
No. of cases
1.70
1.21-2.28
118
1.76
1.24-2.40
112
Breast cancer
SSR 95% CI
No. of cases
1.08
0.64-1.65
298
0.93
0.50-1.51
250
Prostate cancer
SSR 95% CI
No. of cases
1.06
0.71-1.50
450
0.88
0.54-1.31
427
Total
SSR 95% CI
No. of cases
1.17
0.77-1.67
1001
1.01
0.62-1.51
922
Att leva med en avancerad cancersjukdom –
närstående och patient
IV. Investigate how the life situation by
persons with advanced colorectal
cancer and their partners is affected by
living with the disease and its treatment.
Att leva med avancerad colorectal cancer
– påverkan på det dagliga livet
Att leva som cancersjuk innebär
att
Att leva som partner innebär att
Att uppleva sig utestängd från vård
och behandling
Att inte få vara med
Att begränsa sjukdomens utrymme
Att få vila från sjukdomen
Att balansera begränsning och
anpassning
Att bli vårdare för sin partner
Att drabbas/bli slagen av sjukdomen
ändrade livets riktning
Att uppleva partnern som förändrad
av sjukdomen
Att hantera nära relationer
Att klara av ensam eller tillsammans
Vilka resurser finns för närstående?
Psykosociala enheter
 Kuratorsstöd
 Nätbaserade forum (Cancerfonden mfl)
 Anhörigföreningarna
 Lära sig leva med cancer
 Palliativ vård, närståendeuppföljning
 Rätt till praktisk hjälp från kommunen

Vad kan och vad ska cancervården göra
för anhöriga?
“ … ingen frågade mig någonsin – men hur
mår du? Hur klarar du av situationen? Inte
förrän vi kom till hospice, och då blev det
ju konstigt…”
Slutsatser

Hälsan kan påverkas negativt hos
cancerpatienters partners –
sjukdomsdiagnoser, vårdkonsumtion,
sjukvårdskostnader och sjukskrivning

Vissa grupper mer sårbara, patientgrupp
och partners

Patientens och partnerns individuella
upplevelser av att vara utestängda
Andra familjemedlemmar och nära
anhöriga
Katarina Sjövall
Download