Pressinbjudan

advertisement
Pressinbjudan
2010 07 23
Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening på Pride i
sommar! Seminarier om äldreomsorg och om Chefens roll. Prideparaden
Måndagen den 26 juli, kl 13.00—13.45
Krock eller möte? Makt att förändra
Vad händer inom äldreomsorgen?
Kulturhuset – Bandlerrummet
Sveriges befolkning blir allt äldre och många verksamma inom äldreomsorgen vittnar
om längre handläggningstider. Vad får det för effekt på bemötandet? Socialstyrelsen
påvisade redan 2004 problem med heteronormativitet och osynliggörande av hbtpersoner inom socialtjänsten. Hur ser det ut idag?
Medverkande:
Per-Svante Landelius, Socialstyrelsen
Anna Mohr, pensionär
Beatrice Nordebrink, biståndshandläggare Lidingö
Moderator: Linda Syrén Akademikerförbundet SSR
Måndagen den 26 juli, kl 14.00—14.45
Förtryck eller förändring? Chefens betydelse för en öppen och
inkluderande arbetsmiljö.
Kulturhuset - Bandlerrummet
Som chef har man makten att välja ett förhållningssätt som medför ett öppet
arbetsklimat, att leva efter sina värderingar, att säga nej till trakasserier. Men som chef
kan man också använda sitt inflytande till att oreflekterat låta sig dras med i negativa
värderingar och dåligt arbetsklimat. Seminarium om möjlighet till förändring.
Medverkande:
Jan Holmgaard, dr i filosofi
Daniela Eriksson, koncernenhetschef Swedavia
Lotta Persson, Socialchef Botkyrka, ordförande för föreningen Sveriges Socialchefer
Stig Orustfjord, överdirektör Försäkringskassan och ordförande för Svensk Chefsförening
Moderator: Krister Fahlstedt, officer
Lördagen den 31 juli deltar Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsföreningen på
Pride-paraden.
Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening deltar tillsammans på året
Stockholm Pride i såväl Pride Park som på Pride House.
För mera information kontakta:
Mona Anderson, [email protected], tel 0706- 17 44 80
Daniel Hjalmarsson, [email protected], tel 0701-90 44 82
Dolores Kandelin Mogard, [email protected], tel 0708-17 44 43
Download