DOKUMENT/SØNDAG

advertisement
42 e
SÖNDAG 17 JULI 2011
DOKUMENT / SØNDAG
Revolten
som blev
en folklig
glitterfest
GLAMOUR OCH POLITIK. Prideparaden har blivit en folkfest som
debatt, och vissa pridefirare känner sig uttittade.
mm I går slingrade sig en färgsprakande, glittrande kärleksparad
längs Stockholms gator. Rekordmånga svenskar marscherade i Prideparaden, som blivit en folkfest.
Och i år öppnades festivalen för
första gången för allmänheten.
mm Mycket har hänt sedan priderörelsen startade på den sunkiga
maffiakrogen Stonewall Inn i Greenwich Village i New York. Ett uppror
som slutade i segerparad och blev
startskottet för en mer organiserad
gayrörelse.
mm Men vad händer när Pride blir
folkligt?
ett sätt att avdramatisera hbt-frågan
och att inkludera så många som möjligt.
Och Pridefestivalens arrangörer tror att
årets Pride kommer att locka flest besökare sedan rekordåret under Europride
2008.
– Vår ambition är inte att bli folkliga
utan att göra det folkliga mer ”prideigt”.
När vi möter folk som inte kan bete sig
blir det synligare än någonsin att vi behövs, vi har ju vår rätt till det offentliga rummet, säger Pär Wiktorson, ordförande för Stockholm Pride.
Ett av de mest populära och känslomässiga inslagen under Prideparaden
brukar vara föräldrarna som marscherar under parollen ”Stolta föräldrar
till homosexuella barn”, som i år bytts
Öltält i Kungsträdgården, marknadsut mot ”Stolta föräldrar till homo- bi
stånd och brända mandlar. Pride park
-och transbarn”. I ett informationstält i
har i år öppnat dörrarna för allmänheKungsträdgården står Marianne Andersten och är förvirrande lik vilken svensk
son och Yvonne Petersson. De är stolta
stadsfestival som helst. Tidigare har fesföräldrar som gått under banderollen
tivalområdet legat avskilt, varit inhägi många år.
nat och kostat inträde.
– För oss är det jättebra att det är öppet
– För tio år sedan var det en ouppnåoch gratis. Då når vi många fler. När det
elig dröm. Pride i Kungsträdgården? Vi
trodde aldrig att det skulle kunna hända, var avspärrat var det svårare, alla var ju
redan frälsta, säger Marianne Anderssäger Roger Wilson, kulturjournalist
son.
och en av författarna till boken ”BögRent politiskt är det också läge att
jävlar”.
öppna festivalen för allmänheten.
Men den nya öppenheten har ska– Vi har fått så många av våra
pat debatt. Vissa pridefirare känrättigheter nu, så det känns som
ner sig utsatta och uttittade och
ett naturligt steg att man fortsäthar klagat på fluktare. Och allt för
ter att avdramatisera hela hbtmånga heterobesökare befaras
frågan på det här sättet, säger
riskera att förstöra frizonen.
Roger Wilson.
– Saker och ting har satts på sin
Under 2000-talet har Sverige
spets. Många saknar det här rum- Pär Wiktorsfått lagar om homoadoptioner, lesmet som är ens eget. Men tidigare son.
biskas rätt till assisterad befrukthar det klagats på att det har kosning och en könsneutral äktentat för mycket och att man känt
skapslag. Och inom hbt-rörelsen
sig som ett djur i bur i den där
får transfrågorna allt mer uppsandhögen. Men nu har man sett
märksamhet. Högt på dagordpoängen med reservatet, säger
ningen i år stod frågan om tvångsRoger Wilson.
steriliseringen av personer som
Många har klagat på att den
familjära och lite mer exklusiva
Ulrika Wes- väljer att byta kön.
– Det var en fråga som Reinkänslan försvunnit.
terlund.
feldt lovade att ta tag i under förra
– Man vågade kanske släppa loss
årets Pride, men ännu har inget
mer förut. Och alla var ju ringskett, säger Ulrika Westerlund, ordmärkta med de där banden så du kunde
förande RFSL.
se på stan vem som var homo, du kunde
känna styrkan och veta säkert vem du
kunde ragga på i parken, säger Roger
Steriliseringskrav är diskriminering
Wilson.
och strider mot mänskliga rättigheter
Att öppna Pride för allmänheten är
enligt Europarådet. I Socialstyrelsens
Att politiker går i Pride-paraden är numera
mer regel än undantag. I år sågs bland andra
Filippa Reinfeldt, Beatrice Ask och Sofia
Arkelsten.
Foto: CHRISTOFFER HJALMARSSON
senaste utredning föreslås att regeln
om tvångssteriliseringar ska slopas.
Men frågan ligger nu hos socialminister
Göran Hägglund som inte vill upphäva
det rådande steriliseringskravet. Frågan
om hbt-personers rättigheter splittrar
Kristdemokraterna, men i år har partiets Stockholmsdistrikt med riksdagsledamoten Caroline Szyber i spetsen tagit
initiativ till ett tält i Pride park, vilket
skapat oenighet i partiet.
Prideveckan i Stockholm är hbt-rörel-
”
sens Almedalsvecka.
Förutom festivalen och
paraden ordnas dagligen seminarier och
föreläsningar i ”pridehouse”. Precis som
i Almedalen ser många
företag och organisationer prideveckan som ett bra tillfälle att
marknadsföra sig.
– Det är ett viktigt politiskt forum för
att diskutera de här frågorna. Men det
är viktigt att inte politikerna lovar reformer bara för att den mediala uppmärksamheten är stor, och sen inte genomför
dem, säger Ulrika Westerlund.
Pride blir också en mötesplats för
många som kanske annars inte skulle
mötas. Kostymklädda företagsledare får
chansen att mingla med militanta transveganer.
– Pride betyder allting. Det här är
motorn som driver hela hbt-samhället
framåt, säger Roger Wilson.
Men från början startade allt på en
sunkig maffiakrog i Greenwich Village i
New York. När en polisstyrka sommaren
1969 gjorde en – på den tiden rutinmässig – räd mot gayklubben Stonewall Inn
mötte de till sin förvåning motstånd.
Klimatet var hårt för de homosexuella i
60-talets USA. De förföljdes, misshandlades och spärrades in på mentalsjukhus där de utsattes för grova övergrepp
och experiment. Homosexualitet ansågs
vara en psykisk defekt, och beskrevs
som farlig och smittsam. Många fann
därför en fristad i gayklubbar som Stonewall Inn.
– Det är svårt att säga exakt vad som
tände gnistan just den kvällen. En väldigt populär historieskrivning är att det
här var dagen då Judy Garland begravdes och hon var en ikon för många aktivister. Det är viktigt att säga för ibland
tappar man bort transpersoneras betydelse i detta men de var i allra högsta
grad en del av det från början, säger
Ulrika Westerlund.
Boken ”Stonewall: The Riots That
Sparked the Gay Revolution” av David
Carter skildrar upproret där transvestiter i högklackat slåss sida vid sida med
bögar och flator. Protesterna och gatuslagsmålen fortsatte dag efter dag medan
en kollektiv ilska spred sig över New
Yorks gator. Gayrörelsen backades upp av andra
människorättsrörelser och upploppen slutade
i en protestmarsch som blev
en segerfest. Varje prideparad i dag
speglar på det sättet Stonewall.
Händelsen blev något att enas kring.
Det var startskottet för en organiserad
gayrörelse.
– Det gav vingar till gayrörelsens självförtroende. Stonewall var startpunkten
för en mer modig hbt-rörelse, att man
skulle klara av att vara publik, säger Pär
Wiktorsson.
Men kampen för de homosexuellas
rättigheter hade bara börjat.
Pride betyder allting.
Det här är motorn
som driver hela hbtsamhället framåt.
Download