ANMÄLAN TILL PRIDEPARADEN 2016 VID KALMARSUND
Organisation/Ansvarig:____________________________________________________________________________
Kontaktperson/Ansvarig:__________________________________________________________________________
E-post:______________________________________________________ Tel:_____________________________________
Namn på gruppen (om annat än ovan):____________________________________________________________
Antal (ca):_______________
Vill ni ha något fordon eller liknande med i paraden, i så fall vad? ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Musik
Dansare
Slogan till utropare (max 25 ord):_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
KALMARSUND PRIDES VÄRDEGRUND
För att medverka i Pridetåget vill vi att ni aktivt antar vår värdegrund.
1.1 Kalmarsund Pride har till syfte att arrangera festival som på olika sätt
synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoner och queerpersoners liv.
1.2 Kalmarsund Pride vänder sig till alla som är solidariska med Kalmar Prides strävan att få
ett mer inkluderande samhälle.
1.3 Kalmarsund Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
1.4 Kalmarsund Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd
från all form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.
1.5 Kalmarsund Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar diskriminering och
förtryck, och som verkar i samma anda som Kalmarsund Pride.
• Jag/vi delar värde grund enligt ovan och lovar att arbeta för densamma.
• Jag/vi förbinder oss att meddela Kalmarsund Pride om eventuella ändringar i vårt
deltagande.
• Jag/vi är medvetna om att det är jag/vi som ansvarar för vårt deltagande i Festivalen
• Jag/vi är medvetna om att utställning under Kalmarsund Pride sker på ideell basis och ska
vara av informerande karaktär.
Vid undertecknande förbinder sig organisation/förening och juridisk person eller annan
representant till Kalmarsund Prides värdegrunder och att efterleva dessa.
__________________________________________________
ORT & DATUM
__________________________________________________
UNDERSKRIFT ANSVARIG
__________________________________________________
NAMNFÖRTYDLIGANDE ANSVARIG
Skicka anmälan till [email protected] antingen genom att scanna originalet eller fota av
med mobilen senast den 26 augusti 2016.