SPONSORPAKET
KALMARSUND PRIDE
2016
Kalmarsund Pride ideell förening
Box 950, 391 29 Kalmar
070 - 307 58 20, [email protected]
BG 673-31 90, Org nr 802494-8922
Välkommen till ett Pride vid Kalmarsund!
Den 5 - 10 september blir det en festival för dig som stödjer den värdegrund Kalmarsund Pride
står för.
Bakgrund, syfte & vision
Kalmarsund Pride är en ideell förening som bildades i mars 2015. Föreningen arbetar för att
stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter och möjligheter och
tar aktivt avstånd från all form av diskriminering som rasism, sexism, homofobi och transfobi.
Föreningen solidariserar sig också med andra grupper som riskerar diskriminering förutsatt att
de delar den värdegrund som Kalmarsund Pride står för.
Syftet med Kalmarsund Pride är att arrangera en årligen återkommande festival som på olika
sätt synliggör, stödjer, främjar och utvecklar förutsättningarna för hbtq-personers liv och vardag.
Festival ska belysa alla människors lika värde, vikten av olikheter och mångfald för ett öppnare
samhälle och ett mer välkomnande klimat.
Vår vision är att skapa ett öppnare samhälle som värdesätter människors olikheter och
värnar att ”olika är bäst!”
Mål och målgrupp
Målgruppen för arrangemanget är alla invånare i Kalmar län med tyngdpunkten på hbtqpersoner i alla åldrar.
Festivalen välkomnar alla människor, gammal som ung för att skapa en större öppenhet och
förståelse för varandras likheter och olikheter.
Kalmarsund Pride vill engagera människor så att de med sin kunskap, kompetens och intresse
kan delta och bidra på olika sätt med utställningar, föreläsningar, information, debatter,
uppträdande mm.
VAR MED OCH FÖRÄNDRA DU MED!
Mer information och uppdateringar kring festivalen finns på www.kalmarsundpride.se
Har du frågor kan du maila oss på [email protected] eller ringa 070-3075820.
Kalmarsund Pride ideell förening
Box 950, 391 29 Kalmar
070 - 307 58 20, [email protected]
BG 673-31 90, Org nr 802494-8922
KALMARSUND PRIDES VÄRDEGRUND
För att medverka vid Kalmarsund Pride i samarrangemang vill vi att ni aktivt antar vår värdegrund.
1 Kalmarsund Pride har till syfte att arrangera festival som på olika sätt
synliggör, stödjer och utvecklar förutsättningarna för homosexuellas, bisexuellas, transpersoner och
queerpersoners liv.
1.1 Kalmarsund Pride vänder sig till alla som är solidariska med Kalmarsund Prides strävan att få ett
mer inkluderande samhälle.
1.2 Kalmarsund Pride ställer sig bakom Europeiska konventionen om Skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna.
1.3 Kalmarsund Pride arbetar för att stärka hbtq-personers rättigheter och tar aktivt avstånd från all
form av diskriminering som exempelvis rasism, sexism, homofobi och transfobi.
1.4 Kalmarsund Pride solidariserar sig med andra rörelser som riskerar
diskriminering och förtryck, och som verkar i samma anda som Kalmarsund Pride.
• Jag/vi delar värdegrund enligt ovan och lovar att arbeta för densamma.
• Jag/vi förbinder oss att meddela Kalmarsund Pride om eventuella ändringar i vårt deltagande.
• Jag/vi är medvetna om att det är jag/vi som ansvarar för vårt deltagande i festivalen
• Jag/vi är medvetna om att utställning under Kalmarsund Pride sker på ideell basis och ska vara av
informerande karaktär.
Vid undertecknande förbinder sig organisation/förening och juridisk person eller annan
representant till Kalmarsund Prides värdegrunder och att efterleva dessa.
ORGANISATION/FÖRENING_______________________________________________
NAMN__________________________________________________________________
SIGNATUR______________________________________________________________
ORT & DATUM__________________________________________________________
’
Kalmarsund Pride ideell förening
Box 950, 391 29 Kalmar
070 - 307 58 20, [email protected]
BG 673-31 90, Org nr 802494-8922
UTSTÄLLARE: KALMARSUNDSPARKEN
Tag chansen att synas med ditt företag eller förening tillsammans med
Kalmarsund Pride under festivalen i Kalmarsundsparken.
Ett vitt utställartält, 3x3 meter, finns hos oss att att hyra (2600+ moms).
Annars står du som utställare själv för tält.
Tid som avses är 09:30-14:30 Kalmarsundsparken 10 september 2016
Intresserad? Kontakta oss på: [email protected]
Vid varje tält ska finnas brandsläckare och brandfilt. Saknar ni detta så meddela oss!
SPONSORPAKET 2016
Huvudsponsor - 25 000 kr (max 3st)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Logga på Kalmarsund Prides huvudsida och under fliken Partners & bidragsgivare med länk
till egen webbadress
En stor Prideflagga 150x280 cm alternativt 5 stycken bordsflaggor
Får ha ett fordon bland de första ekipagen i Prideparaden.
Möjlighet att synas med flagga och/eller vimpel/rollup i Kalmarsundsparken och vid
Larmtorgets scen 10 september 2016 (tillhandahålls av sponsorn).
Utställarplats i Kalmarsundsparken (tält 3x3 meter står sponsor själv för).
Syns överst bland sponsorerna i alla utskick och all reklam för Kalmarsund Pride
Rätt att använda Kalmarsund Prides logga i egen digital och tryckt marknadsföring
Får logga samt en reklamplats i festivalprogrammet, A5 storlek
Tillkännages på Kalmarsund Prides facebooksida en gång per månad under 2016
Synliggörs på Kalmarsund Prides Instagram och Twitterkonto dagligen under vecka 36
Gratis utställarplats i Kalmarsundsparken i samband med Prideparaden 10 september 2016
Diplom
Kalmarsund Pride ideell förening
Box 950, 391 29 Kalmar
070 - 307 58 20, [email protected]
BG 673-31 90, Org nr 802494-8922
Guldsponsor - 15 000 kr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Logga på Kalmarsund Prides huvudsida och under fliken Partners & bidragsgivare med länk
till egen webbadress
Två stycken Pridebordsflaggor
Rätt att använda Kalmarsund Prides logga i egen digital och tryckt marknadsföring
Utställarplats i Kalmarsundsparken (tält 3x3 meter står sponsorn själv för)
Syns med flagga och/eller vimpel/rollup i Kalmarsund Parken (tillhandahålls av sponsorn).
Tillkännages på Kalmarsund Prides facebook sida, Instagram och Twitterkonto med egen
logga vid två tillfällen och en gång extra under Prideveckan v.36
50% rabatt på sponsorplats i Kalmarsundsparken 10 september 2016
Logga i Festivalprogrammet
Diplom
Silversponsor - 8000 kr
•
•
•
•
•
Logga under fliken bidragsgivare med länk till egen webbadress
Tillkännages på Kalmarsund Prides Facebook sida, Instagram och Twitterkonto med egen
logga vid ett tillfälle och en gång extra under Prideveckan v.36
20% rabatt på utställarplats i Kalmarsundsparken 10 september 2016
Logga i Festivalprogrammet
Diplom
Bronssponsor - 3000 kr
•
•
Logga under fliken bidragsgivare
Logga i Festivalprogrammet
•
Diplom
Föreningssponsor - 500 kr
•
•
Omnämns med föreningsnamnet i text på hemsidan under fliken bidragsgivare och i
programmet
Diplom
Medlemskap: 50 - 500 kr
•
Som medlem stödjer du Kalmarsund Pride och ställer dig bakom vår värdegrund,
www.kalmarsundpride.se eller via Swishnummer: 123-224 25 35
Kalmarsund Pride ideell förening
Box 950, 391 29 Kalmar
070 - 307 58 20, [email protected]
BG 673-31 90, Org nr 802494-8922
BESTÄLLNING AV SPONSORPAKET
Undertecknad beställer sponsorpaket enligt nedan.
Avtal ingås med Kalmarsund Pride ideella förening vid
undertecknande av detta avtal.
Vi är intresserade av att stödja Kalmarsund Pride 2016 med sponsorpaket;
• Stolt Huvudsponsor – 25 000,- eller mer.
• Stolt GULD sponsor – 15 000,- eller mer.
• Stolt SILVER sponsor – 8 000,- eller mer.
• Stolt BRONS sponsor – 3 000,- eller mer.
• Stolt FÖRENINGS sponsor – 500,- eller mer.
• Stolt ARTIST sponsor – Pris på förfrågan.
BESTÄLLARE
__________________________________________________________________________
ORT & DATUM
__________________________________________________________________________
NAMN
__________________________________________________________________________
KONTAKTPERSON & KONTAKTUPPGIFTER
__________________________________________________________________________
SÄLJARE
__________________________________________________________________________
FAKTURERINGSUPPGIFTER
__________________________________________________________________________
Kalmarsund Pride ideell förening
Box 950, 391 29 Kalmar
070 - 307 58 20, [email protected]
BG 673-31 90, Org nr 802494-8922