Stolt samarbete

advertisement
West Pride 10 juni-14 juni 2015
Foto: Hampus Haara
Stolt samarbete
Bli en del av
West Pride 2015
Nästa festival
10 juni–14 juni 2015.
Flaggperiod: 1 juni–14 juni 2015
West Pride är en unik konst- och kulturfestival som
lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom
konst- och kultur. 2014 hade festivalen över 250
programpunkter och 120 000 besök. West Pride
har fri entré och alla är välkomna.
Vision
En jämlik värld värld fri från fördomar
och diskriminering.
Värdeord
Vårt syfte med West Pride är att synliggöra en mångfald av uttryck
genom att samordna och arrangera konst och kultur. West Pride skapar
också mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal och
reflektion. Genom konsten och kulturen uppmuntrar vi även till ett öppet
och tolerant samhällsklimat i Göteborg och Västra Götalandsregionen
som motverkar fördomar och diskriminering på grund av sexuell
läggning och könsidentitet. West Pride har ett brett utbud av bland
annat musik, sång, dans, teater, film, utställningar och fester.
Festivalen riktar sig i första hand till HBTQ-personer och deras vänner
i Göteborg och Västra Götalandsregionen, men även en bredare
allmänhet nationellt och internationellt. West Pride grundades 2007
(då under namnet HBT-GBG) av Göteborgs Stadsteater, Kulturhuset
Blå Stället, Stora Teatern (f.d. Pusterviksteatern), Röhsska museet och
Världskulturmuseet.
Ett samarbete med West Pride ger synlighet i ett sammanhang med
positiva associationer, chans till spännande möten och kanske möjlighet
att nå en för ert företag/organisation ny målgrupp. En förutsättning
för att vara samarbetspartner till West Pride är att er organisation,
ert företag, er institution eller liknande ställer sig bakom West Prides
värdegrund om alla människors lika värde samt att förbättra situationen
för hbt-personer.
Gemenskap
Öppenhet
Tillgänglighet
Engagemang
Nyskapande
Värdegrund
West Pride ställer sig bakom FN:s
deklaration om de mänskliga
rättigheterna och FN:s konvention om
barnets rättigheter.
West Pride tar avstånd från all form
av diskriminering och förtryck utifrån
exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet
eller -uttryck, ålder, funktionalitet,
sexuell läggning, sexualitet,
trosuppfattning eller social tillhörighet.
West Pride värnar om ett samhälle utan
våld och hot om våld.
West Pride uppmuntrar till solidaritet,
samverkan och ett öppet debattklimat.
West Pride är öppen för alla som delar
våra värderingar och respekterar den
kultur som har sina rötter i hbtqpersoners liv.
Genom ett samarbete förbinder man sig att under festivalen
utsmycka sina lokaler etc. med regnbågsflaggor/symboler i de sex
regnbågsfärgerna.
West Pride i siffror
Foto: Daria Spitza, Anna Hulth, Daniel Castro, Naomi Andersson, Anna Hulth, Daniel Castro
2
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Antal besök
120 000
100 000
108 000
127 000
60 000
10 000
Paraddeltagare/åskådare
8 500/12 000*
12 000/45 000
10 000/30 000
8 000/20 000
5 000/15 000
-
Antal programpunkter
250
400
370
400
300
130
Funktionärer
274
137
200
250
100
10
Platschefer
9
10
10
12/25
8
-
Samarbetspartners
108
191
232
303
150
50
Bidrag Göteborgs stad
1 000 000
1 000 000
800 000
800 000
350 000
250 000
Bidrag VGR
600 000
600 000
400 000
300 000
300 000
100 000
Övriga bidrag
215 000
300 000
330 000
500 000
250 000
80 000
Sponsring pengar
520 000
820 000
700 000
350 000
200 000
1 500
Sponsring tjänster
8 300 000
8 000 000
8 500 000
7 000 000
1 600 000
100 000
Anställda
3
3
1,5
1
1
0,5
Nystartsjobb AF
0
0
0,5
0,5
-
-
Praktikanter
1
1
3
5
2
1
*Nytt räknesätt andvänt
3
Partnernivåer
Våra olika nivåer är utgångspunkter för partnerskap, och varje överenskommelse sker
efter individuell diskussion. Vi ser gärna att alla partners tecknar medlemskap
i West Pride, gärna stödmedlemskap. West Pride vill att alla stolta partners smyckar
sina lokaler, sin logotyp, sin hemsida eller likande i regnbågens färger under
festivalveckorna – eller varför inte under hela samarbetsperioden?
Stolt partner – Guld
500 000 kr eller mer
Guld är den högsta nivån av partnerskap. Som guldpartner ges varu-/branschexklusivitet samt störst exponering och möjlighet
till aktivering. Av den totala summan för sponsringen måste minst 80% vara kontanter, minimisumma 500 000 kr. Den övriga
delen kan vara byte av varor och tjänster. West Pride erbjuder kompetensutbildning kostnadsfritt i form av två föreläsningar
och/eller två workshops för huvudpartnerns efter överenskommelse.
Stolt partner – Silver
Insats: 150 000–499 999 kr
Silver är den näst högsta nivån av partnerskap och ger varu-/branschexklusivitet i de fall då West Prides behov uppfylls av
partnern. Av den totala summan för sponsringen måste minst 75% vara kontanter, minimisumma 150 000 kr. Den övriga delen
kan vara byte av varor och tjänster. West Pride erbjuder kompetensutbildning kostnadsfritt i form av en föreläsning eller en
workshop för partnerns personal efter överenskommelse.
Stolt partner – Brons
Insats: 25 000–149 999 kr
Brons är den lägre nivån av partnerskap och ges ingen varu-/branschexklusiv rätt. Av den totala summan för insatsen i
samarbetet måste minst 75% vara kontanter, minimisumma 25 000 kr. Den övriga delen kan vara byte av varor och tjänster.
West Pride erbjuder kompetensutveckling i form av en föreläsning eller en workshop för partnerns personal med flera till
en kostnad av 15 000 kr (ord pris 25 000 kr). Hbt-utbildningen skräddarsys utifrån partnerns önskemål. Finns önskemål om
ytterligare föreläsningar/workshops kan en paketlösning för dessa göras till en kostnad enligt överenskommelse.
Kompetensutveckling
Grundläggande hbt-utbildning
Stolt programpartner
Kulturinstitution eller ickekommersiell scen/kulturarena som arrangerar kulturutbud under festivalen och/eller upplåter sina
lokaler inklusive tekniska resurser/infrastruktur kostnadsfritt för West Prides arrangemang får använda benämningen Stolt
programpartner.
Vid samarbete på guld- och silvernivå ingår West Prides
grundläggande hbt-utbildning. Denna hjälper er att skapa
ett arbetsklimat präglat av trygghet och respekt, samt på
sikt en öppen och mer inkluderande arbetsplats där alla
får/ger ett respektfullt bemötande. Att arbeta med social
hållbarhet är en vinnande faktor ihop med ekologisk
och ekonomisk hållbarhet.
Insats: Minst 15 000 kr
En Stolt programpartner som utöver ovan bidrar med minst 15 000 kr i kontanter berättigas exponering i samband med
scenprogram och/eller andra arrangemang under festivalgenomförandet. För den programpartner som bidrar med kontanter
enligt ovan erbjuder West Pride kompetensutveckling i form av en föreläsning eller en workshop för partnerns personal till en
låg kostnad vid ett tillfälle under våren 2014.
Stolt programsupporter
Exempel ur utbildningen
Hur ser hbtq-personers livssituation ut i Sverige och Europa?
HBTQ och andra begrepp
Sexuell läggning och könsidentitet
Bemötande och lagstiftning
Öppenhet och mångfald
Öppen frågestund och reflektioner
4
Insats: Valfri
Privatperson, kulturinstitution, organisation, förening eller företag som vill bidra till scenprogram och/eller andra
programpunkter som West Pride själva arrangerar kan donera en valfri summa kontanter. Pengarna hamnar i en pott för
West Prides inköp av programpunkter. Stolt programsupporter exponeras med namn i en lista, sorterad efter den ekonomiska
insatsens storlek, på hemsida och i tryckt programblad.
Foto:Matilda Dowdle, Daniel Castro, Kajsa Rolfsman, Felicia Baatz, Anna Hulth
5





Kontakta oss
Stolt programsupporter

Rätt att använda West Prides logotyp i egen digital och tryckt marknadsföring, samt i samband
med arrangemang som är knutna till festivalen.
Stolt programpartner
Exklusivitet inom den egna varu-/tjänstebranschen.
Stolt partner – BRONS
Stolt partner – SILVER
Som partner blir du en del av West Prides starka varumärke och
får följande:
Stolt partner – GULD
Detta får du som partner
till West Pride 2015
West Pride ser fram emot nya och
spännande samarbeten och välkomnar
såväl våra nuvarande som nya partners
till festivalen 2015.
För samarbete, avtalsfrågor, överenskommelser
med mera, vänligen kontakta
Daniella Crona
verksamhetskoordinator
[email protected], 070–7735650




*








Kompetensutveckling
Gratis kompetensutveckling för personal i mångfaldsfrågor i form av föreläsning/föreställning/workshop. (Omfattningen avgörs av insatsens storlek.)
Kompetensutveckling för personal i mångfaldsfrågor i form av föreläsning/föreställning workshop till
rabatterat pris.
Konsultation i hbtq-frågor under samarbetsperioden.








Tryckt marknadsföring och PR
Logotyp i programtidning, festivalrapport och större annonser.
Namn i programtidning och festivalrapport.
Logotyp på affischer och vykort.
Offentliggörande av samarbetet genom pressmeddelande.
Namn i samlad pressrelease och nyhetsbrev.
Digital marknadsföring och PR



Namn i Nyhetsbrevets sidfot.









Antal tweets/facebookinlägg med partnerns namn.
4/3
3/2
1/1




Banner på West Prides hemsida.
Namn på West Prides hemsida.
Logotyp och kort presentation på West Prides hemsida.
Logotyp med länk på West Prides hemsida.
Övrig exponering
Kostnadsfri utställningsuyta i Regnbågsparken (kostnad för tält och etablering tillkommer).
Möjlighet att exponera eventuella erbjudanden för festivalbesökarna på West Prides hemsida.
Möjlighet till exponering på festivalens olika verksamhetsområden, exempelvis Infocentrum Nordstan och Regnbågsparken.



*
Exponering i samband med en eller flera av West Prides egna programpunkter.
Rätt att deltaga med ekipage med logotyp i Regnbågsparaden.
Möjlighet att bidra med presenter i goodiebags till funktionärer och/eller parters.


















Nätverkande
Möjlighet att delta i partnerträffar tillsammans Göteborgs Kulturkalas och Vetenskapsfestivalen.
Möjlighet att delta i invigningsmingel.
Möjlighet att vara värd för en partnerträff, och presentera organisationen.
Möjlighet att vara värd för ett event före, under eller efter festivalen.



* Gäller endast vid en kontantinsats på minst 15 000 kr.
Foto:Anna Hult, Daria Spitza, Matilda Dowdle/Regnbågsredaktionen
6
7
Bidragsgivare 2014
Stolta huvudpartners 2014
Stolta partners 2014
Samarbetspartners 2014
Foto: Daniel Castro/Regnbågsredaktionen
Göteborgs Symfoniker/Göteborgs Konserthus | Trädgårdsföreningen | Högskolan för Scen och Musik
Chalmers | Cision | Cubsec | Generator | LO | RFSL Göteborg | RFSU Göteborg
Metro | Trygg, Vacker Stad | Swedavia | Stadsledningen | Brewhouse | Stora Teatern
Kultur i Väst | Vision | Gothia Towers | Västra Götalandsregionen
8
WEST PRIDE – HBTQ-FESTIVALEN GÖTEBORG
Besöksadress: Göteborg & Co, Mässans Gata 8, vån 7, Göteborg • Postadress: West Pride, Göteborg & Co, Box 29, 401 20 Göteborg
[email protected] • 031-368 40 00 (vx) • Organisationsnummer: 80 24 42-0641 • Bankgironummer: 317-6088
westpride.se • facebook.com/westpride
Download