Lena Ehrenström Relationship MD Diver Cause of death population

advertisement
Lena Ehrenström
• Specialistläkare yrkes-och miljömedin
YMK – AMM
• Dyk/flygmedicin Försvarsmakten
• Företagsläkare Feelgood, Räddningstjänsten
Stor-Göteborg, Universeums dykande
personal, Polishelikopter
Relationship
MD
Diver
• Emergency
• Health-declaration
• Scuba diver
Cause of death
population statistics
• Heart/and hypertonia (high blood pressure)
• Cancer
• No difference between men and women
SSDF incident reports 2004
• 33 cases
/ 10 women
• 3 death
2 men / 1woman
• 6 cases of medical symtoms/treatment. All
men
• Recommendation:
• Good physical and mental condition
KY utbildning
Quality Professional education
Räddningstjänsten Stor-Göteborg
Linnea Lino och Veronica Winnerbäck
1
Download