Övergripande syfte med avhandlingen:

advertisement
Övergripande syfte med avhandlingen:
Att studera
effekter av
fysisk
aktivitet
och en
hälsosam
livsstil på
överlevnad
och
vanliga
sjukdomar.
Five papers
I Farahmand B, Hållmarker U, Brobert GP, Ahlbom A Acute mortality during longdistance ski races (Vasaloppet). Scand J Med Sci Sports, 2007. 17(4): p. 356-61.
II Hållmarker U, Michaësson K, Ärnlöv J, James S Cardiac Arrest in a Long-Distance Ski
Race (Vasaloppet) in Sweden. Journal of the American College of Cardiology, 2012.
60(15): p. 1431-1432.
III Hållmarker U, James S, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Sandin F, Holmberg L Cancer
incidence in participants in a long-distance ski race (Vasaloppet, Sweden) compared to
the background population. European Journal of Cancer, 2015; 51: p.558-568.
IV Hållmarker U, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Hellberg D, Lagerqvist B, Lindbäck J, James S
Risk of recurrent ischemic events after myocardial infarction in long-distance ski race
participants. European Journal of Heart Prevention. [doi:10.1177/2047487315578664]
Accepted for publication 2015-03-03. Published on line 2015-03-31.
V Hållmarker U, Åsberg S, Michaëlsson K, Ärnlöv J, Hellberg D, Lindbäck J, Wester P,
James S Risk of recurrent stroke and death after first stroke in long-distance ski race
participants. Journal of American Heart Association. [doi: 10.1161/JAHA.115.002469]
Accepted for publication 2015-08-28. Published on line 2015-09-24.
Utvecklingen av antalet
deltagare i Vasaloppsveckan
En av cirka 1 000 skidåkare söker ”akuten”
på Mora lasarett
Frakturer 5,4 per år
Kontusion 3,5 -”Axel ur led 2,0 -”-
Hjärt symptom 3,1 per år
Vätskebrist
2,1 -”Svimning
1,0 -”-
Orsaker till besök vid Vasaloppets
sjukvådsstationer;
Huvudloppet 90 km 1983-2013: 10 915 besök. 29
besök per 1000 skidåkare = 3%
Magbesvär; 0,8
Ögonsymptom; 0,9
Förkylning; 0,7
Sår; 0,3
Huvudvärk; 0,9
Nedkylning; 1,0
Utmattning; 1,2
Skavsår; 13,2
Skada; 1,2
Ledsmärta; 1,4
Övrigt; 1,7
Muskelsmärta;
5,8
Besök per 1000 skidåkare
Resultat Hjärtstopp (CA), Studie II
Orsaker till hjärtstopp:
Kranskärlssjukdom n=16
Hjärtmuskelförstoring, sjuklig n=2
Hjärtmuskelinflammation n=1
Kammarflimmer, okänd orsak n=1
Marathon
• Incident proportion 2.6 per 100 000 skiers
= 1 per 38 500 ”
1.01
• Incident rate 0.31 per 100 000 skiing hours
0.20
• Fatality rate 75%
71%
Slutsatser Studie I-II
Förekomsten av hjärtstopp per 100 000 i Vasaloppet har ökat
åren 2000-2010 jämfört med perioden 1922-1999.
SMR – 7,7 (delstudie 2007)
Den låga förekomsten är på samma nivå som i marathonlöpning.
Löparna är 10 år yngre.
Hjärtstopp kan behandlas! God beredskap för HLR (hjärt-lungräddning) viktigt för arrangörer av masstävlingar.
Nyttan av regelbunden fysisk aktivitet överväger risken för
hjärtstopp. Hjärtstopp sker när det finns bakomliggande sjukdom
i hjärtat.
Mortalitet studie 2003
Fahramand et al. J Int Med 2003;253:276-83
410 dog,
850 förväntades avlida
Efter minimum
10 års
uppföljning;
SMR 0.48
Diskussion; orsakssamband?
• Friskare kohort, bias (systematiskta fel) - urvalet?
• Hur mycket av låg mortalitet kan tillskrivas fysisk
aktivitet och god kondition?
• Confounding (sammanblandning): Rökning och andra
livsstilssvanor, egenskaper, secioekonomiska och
genetiska faktorer?
Ytterligare studier behövs! Vad kan jag göra?
Cohort study
Exposed
Skiers
Unexposed
Non skiers
”Matched controls”
Study population 1989-2010 Flowchart 1
Total number of individuals in the database
N= 700 000
200 000 exposed (Vasaloppet skiers)
500 000 unexposed (nonskiers) Paper IV, V
200 000 unexposed (nonskiers) Paper III
Study specific exclusions
ie cancer; start year, follow up time
Excluded because of sever diseases that usually
hinder participation in a long-distance ski race
To analysis
Study population 1989-2010 Flowchart 2
Cancer
Available Skiers
for studies
Non
skiers
In Patient Skiers
register
Non
skiers
In Quality Skiers
register
Non
skiers
Myocardial Stroke
infarct
185 412 200 118
200 117
184 617 468 827
468 798
6 342
1 483
1 342
6 480
7 812
6 123
1 039
1 083
6 053
4 881
Register
•
•
•
•
•
•
•
•
Vasaloppets register
Nationalla patient registret
Nationalla cancer registret
Dödorsaksregistret
Statistiska centralbyrån (SCB)
Svenska hjärtstoppsregistret
Swedeheart (Riks-HIA)
Swedish stroke register (Riks-stroke)
Jämförelse Vasaloppsåkare och
befolkning vid livsstilsrelaterad cancer
Cancer risk förknippat med
rökning:
Cancerrisk förknippat med
diet, vikt och fysisk aktivitet:
Jämförelse Vasaloppsåkare och befolkning vid :
Tjocktarmscancer
Hudcancer
Slutsatser Studie III
Den totala reduktionen cancerinsjuknaden var modest i
jämförelsen mellan Vasaloppsåkarna och den allmänna
befolkningen.
Risken för insjuknande i cancertyper* som har koppling till livsstil
inkluderande fysisk aktivitet är reducerad med en tredjedel
jämfört med befolkningen i övrigt.
*) Cancer i bl a lungor, tjocktarm, njure, livmoder, gallblåsa, bukspottkörtel
och matstrupe.
Snabbare skidåkare hade lägre risk för cancer.
Ingen säker könsskillnad.
ed hazard ratios
Death and re-MI (incidence rates),
unadjusted and adjusted HR.
Non-skiers
Events
py*(%)
1352
(5.6)
Skiers
Events
py*(%)
163
(3.9)
HR
[95% C.I.]
Adj HR**
[95% C.I.]
Adj HR***
[95% C.I.]
0.70
[0.59,0.82]
0.73
[0.61, 0.87]
0.80
[0.67, 0.97]
Death
801
(3.0)
98
(2.2)
0.73
[0.59, 0.90]
0.74
[0.58, 0.94]
0.87
[0.68, 1.11]
Re-MI
722
(3.0)
82
(2.0)
0.66
[0.52, 0.82]
0.68
[0.53, 0.87]
0.76
[0.59, 0.98]
Death
/re-MI
** Adjusted for age, gender, year of MI, education, family- and occupation
status, smoking
Slutsats Studie IV
De deltagare i Vasaloppet som insjuknat i en första
hjärtinfarkt har ett lägre insjuknande i återfall med en
ny hjärtinfarkt jämfört med icke-skidåkare. Detta trots
att den första hjärtinfarkten var av samma allvarlighetsgrad i båda grupperna.
Våra data talar för att en livsstil med ökad fysisk
aktivitet ger ett skydd mot återfall i hjärtinfarkt och
död.
Death and re-stroke (incidence rates),
unadjusted and adjusted HR.
Death
Non-skiers
Events
py*(%)
Skiers
Events
py*(%)
HR
[95% C.I.]
Adj HR**
[95% C.I.]
Adj HR***
[95% C.I.]
1 089
163
0.66
0.71
0.70
(5.8)
(3.8)
[0.56, 0.78]
[0.57, 0.88]
[0.56, 0.87]
Death/Restroke
1 744
303
0.76
0.86
0.88
(11.1)
(8.3)
[0.67, 0.86]
[0.74, 1.00]
[0.75, 1.03]
Re-stroke
941
177
0.82
0.96
1.02
(6.0)
(4.8)
[0.70, 0.96]
[0.79, 1.17]
[0.84, 1.24]
** Adjusted for age, gender, education, family and occupation status, and
smoking.
Förmaksflimmer (AF)
Högre andel hos Vasaloppsåkare, som dock har bättre outcome i
grupperna både med och utan AF.
Lägre risk för död eller återfall i stroke
hos skidåkare med snabbare åktid
Slutsats Studie V
Bland patienter med ett förstagångsstoke har Vasaloppsåkare ett
lägre antal dödsfall än icke-skidåkarre.
Vasaloppsåkarna hade ett lindrigare första stroke jämfört med
icke-skidåkarna.
Vasaloppsåkarna hade en högre andel med förmaksflimmer
jämfört med icke-skidåkarna.
Vasaloppsåkarna hade ej ökat återfall i stroke jämfört med ickeskidåkarna, trots högre frekvens med förmaksflimmer.
Övergripande slutsats
Trots en liten ökad risk har Vasaloppsåkarnas
livsstil goda effekter på livsstilssjukdomar och
överlevnad.
Tack för visat intresse!
Ulf Hållmarker, Med klin Mora. Disputation 22 okt 2015,
Akademiska sjukhuset (Ingång 50, Enghoffsalen)
Download