Edge Infrastruktur

advertisement
GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN
www.edgeit.se
Edge Infrastruktur
Sänkta kostnader genom standardisering och automatisering
Edge Infrastruktur har lösningarna!
Edge Infrastruktur hanterar operativsystem, både på klient och serversidan. Infrastruktur hanterar även alla nätverkstjänster inklusive katalogtjänster samt e-post.
556633-8736
version 2011.10
Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina
affärsmål. Med hjälp av kompetens, branschkännedom, professionalism och proaktivt
agerande finner vi gemensamt kreativa och
kostnadseffektiva lösningar.
Infrastruktur har lösningarna för effektiv plattformshantering med standardisering och automatisering - helt
oberoende av vilken funktion produkterna och plattformarna baseras på.
Vi har som mål att bygga kompletta och effektiva lösningar som inkluderar hela kedjan från initial setup, till underhåll, uppgraderingar, kontroll, uppföljning och återkoppling.
Vi har specialister inom alla våra områden.
Vi sätter samman projektgrupper anpassade till
varje enskilt uppdrag och vår strategi baseras på
att utveckla och bibehålla långsiktiga relationer
med både kunder och leverantörer.
Kompetens, informationssäkerhet, innovationsförmåga, pålitlighet och långsiktighet är självklara komponenter för att kunna fullfölja vår
strategi.
Basala nätverkstjänster är inte bara DHCP och DNS. Infrastructure hanterar dessutom patchning och virusuppdateringar på ett effektivt sätt, både på klienterna och servrarna. Infrastructure skapar en högre grad av
integration mellan befintliga applikationer, administrativa arbetsuppgifter och era katalogtjänster oavsett om de
baseras på LDAP, Active Directory (AD) eller e-Directory (NDS) för att effektivisera t ex användaradministrationen.
Våra lösningar för e-post skall inte bara hantera virusskydd, spam, ha hög tillgänglighet och kunna göra snabb
disaster recovery. Vi ser till att vi levererar kompletta lösningar för projektarbete oavsett plats eller dator.
Lösningarna skall vara tillgängliga från Internet och från mobiltelefoni, samtidigt som säkerheten skall vara
maximal.
Vår mest värdefulla interna tillgång är alla våra
medarbetares idéer, kunskaper, erfarenheter och
förmågor. Deras kompetens och våra satsningar
på dem säkerställer att Edge ständigt utvecklas
och effektiviseras till både vår och kundernas
nytta.
Edgeit AB
Lona Knapes Gata 5
421 32 Västra Frölunda
+46 10 214 70 00
[email protected]
Edgeit AB
Regementsgatan 9
352 36 Växjö
+46 10 214 70 00
[email protected]
Edgeit Stockholm AB
Gustav III:s väg 4
178 93 Drottningholm
+46 10 214 70 00
[email protected]
Edgeit Medical AB
Lona Knapes Gata 5
421 32 Västra Frölunda
+46 10 214 70 00
[email protected]
■ Produced by Edge™
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards