Gud, nådens vårsol skiner

advertisement
Gud, nådens vårsol skiner
Vi andas djupt och blir stilla. Vi lyssnar på jordens och himlens sånger.
Vi tar av våra skor i vördnad för den mark som dina bara fötter har gått på, och lägger ner våra tunga
kassar och rensar lite; kan hända att allt inte behövs.
Tack för att du har välsignar myror och daggmaskar som gör luftgångar i jorden.
Gud hjälp oss att hitta luftgångar i våra liv, Ge oss mod att välja tider för vila och förundran.
Tack för att du gömt längtan i våra hjärtan och tack för skatter som väntar i den mörka jorden.
Gud tack för delande och gemenskap, välsigna Gud våra vägar framåt, välsigna våra korta liv!
Anna Toivonen
Download