Bön

advertisement
Bön
‫صالة‬
Sannerligen, om någon säger till berget
här: Upp och kasta dig i havet! och inte
tvivlar i sitt hjärta utan tror att det skall gå
som han säger, då blir det så. Därför säger
jag er: tro att ni skall få allt det ni ber om i
er bön, då blir det så. Mark 11:23-24
‫‪Bordsbönen‬‬
‫صالة بعد األكل ‪ -‬صالة قبل األكل‬

Med bordsbönen tackar vi Gud för de gåvor
som ligger framför oss. Vi visar att måltiden inte
är självklar, utan att den är Guds värdefulla
gåva till oss. När vi visar respekt för maten,
visar vi därmed att vi är varsamma om hela
skapelsen. När vi tackar Gud för hans gåvor,
välsignar vi dem samtidigt så att de kommer att
skänka oss allt gott.
Förslag till bordsböner:
 I Jesu namn till bords vi går, välsigna Gud den
mat vi får. Amen.

Mat på bordet idag igen. Tack vår Herre som
ger oss den! Amen.
Aftonbönen
‫صالة المساء‬
 Vi
avslutar dagen med aftonbönen, tänker
igenom det som hänt under dagen och
tackar Gud. Aftonbönen kan ha en helt
individuell form, den kan innehålla endast
några får ord eller bli början på ett längre
samtal med Gud.
Välsignelsen
 Under
välsignelsen är vi särskilt nära Gud.
Den som välsignar ställer den han
välsignar under Guds kärlek och beskydd.
Välsignelsen sker ofta i samband med
någon form av beröring. Om det inte är
möjligt, t ex under gudstjänsten, lyfter den
som välsignar (oftast en präst) sina händer
över församlingen och välsignar den.
Namnsdagen

På vår namnsdag tänker vi på det helgon vi är
uppkallade efter. Det helgonet är också vårt
skyddshelgon. På vår namnsdag ber vi helgonet
ta oss under sitt beskydd.
 Abraham 18 december
Anna 9 december
 Eva 24 december

http://www.dagensnamnsdag.nu/
Korstecknet
 Med
korstecknet bekänner vi oss till den
treenige Guden. När vi gör korstecknet,
säger vi:
 ”i Faderns och Sonens och den helige
Andes namn”
 Med det menar vi: Gud ger oss sin helige
Ande. Vi visar att vi tror på frälsning
genom Kristi lidande på korset, hans död
och uppståndelse.
Download