Fastebrev 2013 - Evangeliska Ortodoxa kyrkan

advertisement
Fastebrev 2013
Att fasta är att mena allvar
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. (Matt 7:7)
Jesu ord beskriver en intensitet och frenesi i det kristna livet. Be – Sök – Bulta. Och när han i
samma predikan nämner fastan säger han inte ”om ni fastar” utan ”när ni fastar”.
Skriftläsning, bön och fasta är i Bibelns och kyrkans historia ”standardrutiner” som genomförs då kristna behöver vägledning och klarhet i vilken väg de ska vandra. Det handlar om att
med ande, kropp och själ vända sig mot den ende som i verklig mening är helig, evig och har
all makt. Detta görs med respekt, i ödmjukhet och med full koncentration. Allt i tron på att
Den Högste hör, leder, välsignar och älskar alla som på allvar söker honom.
Att fasta är att söka Gud, vilket kanske låter lite konstigt. Hur söker jag Gud när det enda jag
tänker på är min knorrande mage? Frågar vi någon som prövat blir svaret:
”Fortsätt. Ge inte upp”. Och för den uthållige infinner sig snart en känsla av frihet. Frihet
från den enorma kontroll (över)konsumtion av mat och dryck har över våra liv. Plötsligt får
orden ”människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun”, en
mer påtaglig innebörd.
Fast snart kommer en ny känsla av tvivel: Är det verkligen värt det? Återigen ekar orden:
”Fortsätt. Ge inte upp”.
Och nu kommer en ännu större insikt: Ytterst sett är fasta att bokstavligt erbjuda sitt liv
som ett offer. För om jag fortsätter att fasta kommer jag till slut att dö. Men vid tillfällen i
livet när bönen är riktigt angelägen, är jag beredd att bära fram mitt eget liv inför Gud. Ju mer
intensiv och försmäktande min bön är – desto mer måste jag visa inför Gud att jag menar
allvar. Och att han måste svara – innan det är för sent!
På så vis påminner fastan om patriarkerna Abraham och Jakobs intensiva samvaro med
Gud. Abraham var beredd att offra sin egen son och Jakob brottades med Gud med orden:
”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.”
Gud ser oss alltid men vi ser inte alltid Gud. Främst för att vi har blicken riktat mot annat håll.
Just 2013 alltmer mot digitala skärmar av olika slag. Glöm därför inte bort uppmaningen i
1 Kor 6:12: ”Allt är tillåtet för mig – men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig – men
ingenting får ta makten över mig.” Våga utmana allt som hotar att förslava dig.
För att låna en term från sportens värld så handlar fastan om att slå personrekord. Sätt därför
ribban lite högre än det du redan vet att du klarar av. Och bry dig inte om vilka höjder de
andra värmer upp på. Eller om de ens kommer till start.
Gud välsigne dig.
/Christian
Här följer några praktiska fasteråd:
-
Framför allt: Lev enkelt och ge stort utrymme i ditt liv åt Gud; Hans kyrka, Hans Ord
samt dina medmänniskor.
-
Prioritera bönen, den enskilda, i familjen och i församlingen.
-
Avstå från, eller dra in på intaget av kött- och mejeriprodukter. (Åtminstone på
onsdagar och fredagar.) Godis- och fikafasta är också att rekommendera.
-
Mediefasta, en eller flera dagar i veckan är ett modernt fasteinslag. Ta istället tillfälle
till att lyssna till Gud i tystnaden eller till att läsa en god bok.
-
Möjlighet till bikt finns naturligtvis under hela året, men under Fastans renings- och
omprioriteringsarbete av vårt inre, är bikten en viktig del. Boka tid med bp. Thomas.
-
Årets fasteinsamling, som vi gör varje söndag, plus fastebössorna vi har i våra hem,
går till våra trossyskon i EOC-Afrika. Ett tips är att sträva efter att leva billigt och
enkelt och ge mer till systrar och bröder som inte har råd att leva annat än enkelt.
Ang. fastemåltiderna.
I år samlas de som vill kl. 18.00 för en cirka 45 minuters promenad.
Kl. 19.00 äter vi tillsammans och kvällen avslutas med bön i Be-lägenheten.
Vaktmästargrupperna ansvarar för maten enligt följande schema.
13 februari
20 februari
27 februari
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
– grupp 2
– grupp 3
– grupp 1
– OBS! Ingen gemensam samling eftersom det är hemgruppsvecka.
– grupp 3
– grupp 1
– grupp 2
Vi ber er att tänka på att vi äter ”fastemåltid” tillsammans - vilket innebär en enkel måltid –
helst vegetarisk soppa.
Väl mött till mat, bön och gemenskap!
S:T PETRUS EVANGELISKA ORTODOXA FÖRSAMLING
Download