Bön, kärlek och tro

advertisement
Bön, kärlek och tro.
Knut Nystedt
Vi måste bedja mer – ty bön allena
Kan giva räddningen – åt syndfull jord.
Vi måste bedja mer med hjärtan re_na
Om nådens kraAft blant oss skal bliva spord.
Vi måste elska mer – en värld som lider
Et folk försmäk-tande – vid stormars brus.
Ty endast kärlek varm kan stilla stri_der
Och venda nöÖd och natt til frid och ljus.
Vi måste lita mer – på löftes orden
Blott livets ord förmår – at skänka ro.
Ty skola himlarna förgås och jor_den
På ordets säÄKkra grund vi trygga bo.
Download