INLEDNING 7 Erfarenhet och nåd 11 Teologin och mystiken 13

advertisement
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING 7
Erfarenhet och nåd 11
Teologin och mystiken 13
Kallelse och teologi 15
Erfarenhet, tro och världslighet 23
Erfarenhet och kyrkan 25
Koncentration och dialog 26
PROLOG 33
Varför det är nödvändigt för oss att be 33
1. GUD OCH MÄNNISKANS ERFARENHET 37
Möte med Gud 38
Guds ord och spädbarnets erfarenhet 45
Vardagens Gud 47
En andlig utläggning om begären i mäster
Johannes Taulers anda 52
Om rörelse 55
Kärlek 58
Mystik: Trons väg till Gud 63
2. VÄNDPUNKTER 71
De religiösa institutionerna och den inre erfarenheten
Att öppna hjärtat 76
Att erfara nåd 79
Andliga val 85
Bön - samtal med Gud? 89
Stanislaus Kotzka 97
3. JESUS 101
Gud som skall komma 104
Maria i teologin 107
Mina systrars och bröders Gud 111
Att följa Kristus 115
Mannen med det genomborrade hjärtat
124
4. KYRKA, KREATIVITET OCH PROCESS 137
Kyrka, institution och ande 139
Teologi och Andens liv 142
Bön för kreativa människor 147
Lagarnas Gud 150
För kyrkan 152
En prästkandidats bön kvällen före vigningen 155
Jag behöver inte kyrkan för att älska Gud 164
Trohet mot kyrkan 170
Jesuiterna och framtiden: Med anledning av ett
historiskt datum 174
Vilka möjligheter finns det för en ny vördnad för
Maria och helgonen? 181
Till försvar för en namnlös dygd 187
Om att ha intellektuellt tålamod med sig själv 193
Varför skall vi tacka Gud fast det finns så
mycket lidande? 203
Det som komma skall 209
LITTERATURFÖRTECKNING
213
Download