larjungaskola-ppt02

advertisement
Bön & tillbedjan
Bön?
Bön?
Att bygga på din relation med Gud
Bön?
Att bygga på din relation med Gud
Något dynamiskt
Bön kan vara många saker…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tillbedjan
Tacksägelse
Lyssnande
Bekännelse & förlåtelse
Böneläsa Bibeln
Bön för andra
Bön för Guds rikes
utbredning
Bön för överhet, stad, land…
Bön för materiella behov
Bön om kraft mot frestelser
Proklamation
Andlig krigföring
Kärnan: Relation med Gud
”Och detta är det
eviga livet: att de
känner dig, den
ende sanne
Guden, och den
som du har sänt,
Jesus Kristus.”
(Joh 17:3)
Helixnebulosan, kallas även ”Eye of God”
Relation med Gud
• I Jesus finns denna relation!
• Du gör inte denna relation
möjlig, Jesus har gjort den
möjlig! (Heb 10:19).
• Du lever i förbund med Gud
genom Jesus Kristus (du är ”i
honom”).
• = Du är redan ”framme”, allt
som stod i vägen är borta!
Relation med Gud
• ”Be ständigt”
(1 Tess 5:17)
• HUR!?
Relation med Gud
• ”Be ständigt”
(1 Tess 5:17) – att leva i
en medvetenhet om
Guds närvaro.
• Den Helige Ande ber
ständigt i dig... (Rom
8:26-27).
• Anden vill lära dig och
hjälpa dig att be…
Kvalitétstid med Gud
-
Matt 6-bön
Bara-Gud-bön
Avskild bön
Kvalitétstid med Gud
”Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna,
som älskar att stå och be i synagogorna och i
gathörnen för att synas inför människor. Jag
säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej,
när du ber, gå in i din kammare och stäng din
dörr och be till din Far som är i det fördolda.
Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna
dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma
ord som hedningarna. De tänker att de ska bli
bönhörda för sina många ords skull. Var inte
som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni
ber honom om det.” (Matt 6:5-8, SFB-15)
Kvalitétstid med Gud
”Så ska ni be:
Fader vår, du i himlarna;
helgat vare namnet ditt;
tillkomme riket ditt;
ske viljan din,
som i himmel och på jord;
brödet vårt, det dagliga, ge oss idag;
och förlåt (befria) oss skulderna våra,
som också vi förlåtit de oss skyldiga;
och inled oss inte i frestelse,
men rädda oss från det onda.”
(Matt 6:9-13)
Kvalitétstid med Gud
Vilka är poängerna?
Kvalitétstid med Gud
Vilka är poängerna?
• Avskildhet – låt inget störa.
Kvalitétstid med Gud
Vilka är poängerna?
• Avskildhet – låt inget störa.
• Var dig själv – inget rollspel,
inga floskler.
Kvalitétstid med Gud
Vilka är poängerna?
• Avskildhet – låt inget störa.
• Var dig själv – inget rollspel,
inga floskler.
• Det är i det fördolda dina rötter
fördjupas, du förbereds för
det som ”syns”.
Att ”be igenom”
Uttryck som ofta användes i
vissa sammanhang förr.
• När Gud lägger ett
böneämne på ditt hjärta.
• Du ber uthålligt till dess du
har fått en inre visshet om
att det du bett för är givet/fått svar.
• Handlar inte om att få Gud att göra
som du vill, utan om att be tills du
gripit tag i lösningen Gud har!
Tips i bön
• Låt känslorna följa, inte leda.
• ”Lova Herren, min själ…” (Ps 103:1-2)
• Sätt av tid med Gud – tid ”får” man inte
automatiskt.
• Använd Bibeln (främst Psaltaren), be genom
att läsa högt… (för att komma igång).
• Det är inte fel att ha en viss struktur…
(se t.ex. ”Fader vår”).
• Glöm inte att lyssna. Be Anden om ledning…
Frågor:
- Vad längtar jag efter mer av i min relation
med Gud?
- Hur kan jag underlätta/skapa förutsättningar
för att det ska hända?
Utmaning:
- Börja be morgonbön (varje dag!) 
Download