Se, jag gör något nytt!
Jes.43:18-21
2 krön.7:14
Vill du ha hjälp i en nödsituation?
• Esters fasta – tredagars fastan
• ”Gå och samla alla judar som finns i Susan och
håll fasta för mig. Ni skall inte äta eller dricka
något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag
och mina tjänarinnor skall också fasta på samma
sätt. Därefter skall jag gå in till kungen, även om
det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag
gå förlorad” Est.4:16
Vill du ha vägledning och klarhet?
• Daniels fasta – 21 dagars fasta
• Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i tre veckors
tid. 3 Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte i
min mun, och jag smorde inte heller min kropp
med olja förrän de tre veckorna hade gått.
4 Men nu har jag kommit för att undervisa dig om
vad som skall hända ditt folk i kommande dagar,
för synen syftar på framtiden.” Dan 10:10-11,14
Vill du bli mer lik Jesus?
• Självrannsakans fasta – endags fastan
• 3 Mos.23:27-29 Och Herren talade till Mose.
Han sade: 27 Men på tionde dagen i samma
sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni
hålla en helig sammankomst, och ni skall fasta
och offra eldsoffer åt Herren . 28 På den dagen
skall ni inte utföra något arbete, ty det är en
försoningsdag, då försoning bringas för er
inför Herren , er Gud
Vill du vinna seger i en strid?
• Fastan inför en strid
• Man kom och berättade detta för Josafat och
sade: "En stor skara kommer mot dig från landet
på andra sidan havet, från Aram, och de är i
Hasason-Tamar, det vill säga En-Gedi." 3 Då greps
Josafat av fruktan och beslöt sig för att rådfråga
Herren , och han utlyste en fasta över hela Juda.
4 Och Juda samlades för att söka hjälp hos Herren
, och från alla Juda städer kom man för att söka
Herren 2 krön.20:2-4
Vill du bli helad?
• Fasta för helande
• Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga
bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt
sönder alla ok, 7
ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och
hemlösa
en boning, kläd den nakne
var du än ser honom och drag dig inte undan för den
som är ditt kött och blod. 8
Då skall ditt ljus bryta fram
som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med
hast. Jes.58:6-8
Vill du utöva auktoritet?
• Jesu fyrtiodagars fasta
• Matt.4:1-4 Sedan fördes Jesus av Anden ut i
öknen för att frestas av djävulen. 2 När han hade
fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till
slut hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till
honom: "Om du är Guds Son, så befall att de här
stenarna blir bröd." 4 Jesus svarade: "Det står
skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan
av varje ord som utgår från Guds mun ."
Bön och fasta
3 saker att fråga dig innan du börjar fastan:
- Vilket är mitt motiv?
- Vilka särskilda behov fastar jag för?
- Har jag bestämt mig för att göra tjänst inför
Herren när jag fastar?
Vad gör fastans disciplin i mitt liv?
• Fasta gör att andlig torka bryts i ditt liv om du får
möte med Gud
• Fastan är ett ständigt medel till att förnya ditt andliga
liv
• Fasta gör att dina böner får en ny skärpa
• Fasta gör dig känslig för Hans Ande och ger dig
förmåga att leva heligt
• Fasta förbereder dig för ny smörjelse o välsignelse
• Fasta ger favör och genombrott
När vi ger, ber och fastar
(Matt.6)