Tunna platser: daglig läsning vecka 2

Tunna platser: daglig läsning vecka 2
- om att möta Gud i världen och upptäcka att han redan är där
Steg i tro denna vecka




Hitta en särskild plats och tidpunkt på dagen där du öppnar dig för Gud. Det
kan vara en bestämd stol eller kanske på morgonen eller på lunchrasten.
Gå till gudstjänsten och förbered dig innan genom att be: "Gud tala till mig. Jag vill lyssna." Om vi
går till gudstjänsten med betygsglasögonen på och har vår uppmärksamhet riktad till att värdera
hur bra vi tycker de medverkande gör saker, är vår möjlighet att vara uppmärksamma på Gud
inte särskilt stor. Du kanske missar en tunn plats.
Gå en tur på egen hand på en lugn plats. Medan du går så öppna ditt sinne för Gud och ta in det
du ser och luktar med tacksamhet.
Läs ett avsnitt i Bibeln och använd dig av det tips som finns under sidan Bibel och under avsnittet
Andlig dagbok här på bloggen.
Måndag
"Jakob lämnade Beer Sheva och tog vägen mot Harran. Han kom fram till en plats där han stannade
för natten, eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid
huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden
ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och
sade: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på skall jag ge åt
dig och dina ättlingar. De skall bli som stoftkornen på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och
öster, åt norr och söder, och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du och dina
ättlingar har fått. Och jag skall vara med dig och skydda dig vart du än går; jag skall föra dig tillbaka
till detta land. Jag kommer inte att överge dig, jag skall fullgöra det som jag har lovat dig.” Jakob
vaknade upp ur sömnen. ”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats, och jag visste det inte!”
1 Moseboken 28:10-16
Jakob var på resa och hade lagt sig för att sova eftersom han inte trodde att något mer skulle hända
den dagen. Men plötsligt upplevde han att Gud var närvarande - också där han inte räknade med
det.
”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats, och jag visste det inte!”
Har du någon gång blivit överraskad och mött Gud på en plats eller vid en tidspunkt då du inte var
förberedd på det?
Be
Herre ge mig vishet innan jag talar
förståelse när jag lyssnar
uppmärksamhet mot den jag möter
och ögon att se med, att du är i oss.
Ta ett steg
Gå en promenad idag och öva dig på att vara uppmärksam. Lägg märke till naturen, färgerna,
dofterna och ljuden.
Tisdag
”När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni
helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla
in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag skall låta er
återvända till den plats jag har förvisat er från."
Jeremia 29:12-14
Jesus sa också: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Johannesevangeliet 15:4
Vad betyder det för dig att du är i honom? Jesus sa också: "Sök, så skall ni finna."
Matteusevangeliet 7:7
Vi tänker lätt att Gud är svår att finna. Har det kanske något att göra med, att vi redan från början har
bestämt oss, för hur vi gärna vill att Gud skall träda fram för oss?
Be
Jesus, du är Immanuel - Gud med oss
må din närvaro vara med mig idag
må min närvaro vara hos dig
Ta ett steg
Välj ett av de bibelord som har talat till dig mest idag och meditera över den utifrån den modell som
föreslås under avsnittet Bibel här på bloggen.
Onsdag
”Håll broderskärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har
haft änglar till gäster utan att veta om det." Hebreerbrevet 13:1-2
Det gudomliga kan möta oss i människor vi möter. Folk, som vi låter komma in i våra liv, kan visa sig
vara sända av Gud.
Jesus sa att han möter oss i denna världens minsta. Var vill du möta honom idag?
Be
Givmilde Gud
du drar oss in i överraskande historier
använd dem till att skaka om oss i vår vardag
och befria oss från vår fruktan
så vi kan följa dig in i ditt rike
Ta ett steg
Bjud idag någon, som du aldrig förut har bjudít hem, på middag.
Torsdag
”När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur
led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade:
”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” – ”Jakob”,
svarade han.”
1 Moseboken 32:25-27
Hur brottas du med Gud?
Hur växer, utvecklas och mognar du? Kampen är en viktig del av tron. Att ha ett förhållande med Gud
kan också innehålla det som är kämpigt – liksom de flesta andra relationer vi har.
Det är ofta i kampen vi växer, utvecklas och mognar. Det är ofta i kriser vi lär oss.
Be - gärna flera gånger
Gud, jag vet att du hör bön, men jag kan inte påstå att jag alltid verkar höra dina svar
Är det för att du är stilla eller är det jag som inte lyssnar till dig?
Låt oss försöka igen Herre
Jag släpper dig inte
liksom jag vet att du inte släpper mig
Ta ett steg
Skriv en bön till Gud och beskriv din situation, en handling, en känsla, en vana eller annat som du
gärna vill lägga bakom dig.
Fredag
”Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i
tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som
om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han
skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för
dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske
kunna treva sig fram till honom – han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det
vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i
honom."
Apostlagärningarna 17:24-28
Känner du ibland att du famlar dig fram till Gud? Vilken skillnad gör det att Gud inte är långt borta
från en enda av oss, men att vi redan lever, andas och är i honom?
Be
Nådens Gud
Du satte stjärnorna på himlen
Du ser varje sparv som faller till marken
Lär mig ha tillit till dig
så din kärlek till världen
får bli synlig genom mitt liv
Ta ett steg
Spela ett stycke musik eller en sång som betyder något särskilt för dig. Ta tid till att bara lyssna och
njuta av musiken.
Lördag
”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått
från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp."
1 Korintherbrevet 6:19-20
Det är gott att veta att Gud inte är långt borta, men här hos oss. Han vandrade tillsammans med
Israel när de lämnade Egypten, och förblev hos dem också när de gick sin (om)väg.
Det är nästan ännu större att Gud inte bara går med oss, men bor i oss.
Tänk idag på din kropp som en helig plats, där Gud vill möta dig.
Be
Herre, lär mig att uppskatta allt som du har skapat - också min egen kropp.
Ditt fingeravtryck sitter djupt in mitt inre, jag tillhör dig
Du bor i mig med din Ande
Jag tackar dig och tar emot din närvaro
Ta ett steg
Gör något, som du länge har tänkt på för att ta vara på din hälsa.
Söndag
Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt
offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen,
utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det
som är gott, behagar honom och är fullkomligt.
Romarbrevet 12:1-2
Att leva som om livet är en lång gudstjänst kan låta som en dålig nyhet.
Men om vi ser att livet är fullt av tunna plaster, upptäcker vi, att gudstjänsten inte bara är söndag,
men varje dag vi lever med Gud, är uppmärksamma på honom och öppna för det han vill med våra
liv.
Be
Helige Ande kom
och förvandla mitt liv
så mycket så att jag själv blir den nåd
som förvandlar liv
Ta ett steg
Undvik idag att sända sms eller mail. Ring istället till de människor som du gärna vill ha kontakt med.