Den bibliske mannen
del 3
Mannen i familjen
Bibelstudium i Pingstkyrkan Lindesberg
17 maj 2015
Ljudfiler och material finns på www.pingstlindesberg.se
Därför böjer jag mina knän för
Fadern, han från vilken allt vad
Fader heter i himlen och på
jorden har sitt namn.
(Efesierbrevet 3:14-15)
Den himmelske Fadern
• Allt i skapelsen som
kallas "far" och
"pappa" kallas så
därför att det pekar
tillbaka på urmodellen
för faderskap, vår
himmelske Fader
• Han förlåter oss
• Några kännetecken
på vår himmelske
Fader som alla fäder
skall efterlikna:
• Han hör våra böner
• Han älskar oss
• Han är barmhärtig
• Han är rättfärdig
• Han vet vad vi
behöver
• Han är fullkomlig
• Jesus uppenbarar
Faderns väsen
Ni fäder, reta inte upp era barn,
så att de tappar modet.
(Kolosserbrevet 3:21)
Och ni fäder, reta inte upp era
barn utan fostra och förmana
dem i Herren. (Efesierbrevet 6:4)
Ej provokation utan fostran
• En far skall behandla sina barn på ett milt
sätt så att de inte provoceras (till vrede)
och tappar modet
• Istället: fostran och förmaning i Herren
och hans Ord
Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så
önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall
vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig,
aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin
eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från
penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se
till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om
någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall
han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte
vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den
som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland
dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och
fastnar i djävulens snara.
(1 Timoteusbrevet 3:1-7)
Den som går före i striden
• Mannen är en föreståndare för sin
familj, som en officer som står framför
sin trupp och som är den som möter
fienden först
• Barnens reaktion skall vara
underordnande och lydnad, liksom de
underordnar sig och lyder evangeliet
Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.
Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt
hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa
ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du
lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina
barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och
när du går på vägen, när du lägger dig och när
du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken
på din hand, och de skall vara som ett band till
påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem
på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. (5
Mosebok 6:4-9)
Att vara "präst" i sin egen familj
• Att känna den rätta läran, Guds Ord
• Att känna det rätta livet, älska Gud
• Att lägga det på hjärtat
• Att föra dem vidare till barnen:
• Inskärpa dem
• Tala om dem i många olika sammanhang
• Att göra Guds Ord synligt i vardagslivet