Falskas fula fall
Men den som håller ut till slutet ska bli frälst (Matt 24:13)
Den kristne måste fortsätta sin väg mot himlen rakt igenom alla
skandaler som drabbar Guds vägar genom de oäkta bekännarnas
fula fall och avfall. Det har alltid funnits sådana i kyrkan, som
genom sina sorgliga missöden i omdöme och praxis har lagt ut
stötestenar i vägen för sin övertygelse. Svaga kristna som varit redo
att ta ställning, liksom vid Asaels blodiga kropp (2 Sam 2:22), vet
inte hur de ska komma vidare i sin tro, när de ser att ledare, vars
gåvor de så storligen beundrade, ligger framför dem och vältrar sig i
blodet från sin slaktade bekännelse…och inte är längre de män de
varit i gångna tider. De är likt Sodoms dal, nu bara gyttja och dy i
jämförelse med vad det en gång var - En vattenrik trädgård åt
Herren.
Vi behöver en helig föresats att stå emot sådana slag mot vår
frimodighet och inte ge upp: likt Josua, som fick leva länge nog för
att se hela Israels läger (med några mycket få undantag) göra
uppror, och i sina hjärtan vända tillbaka till Egypten, och ändå med
oförfärad ande behöll sin integritet, ja, han föresatte sig, även om
inte en enda människa ställde sig vid hans sida, att han och hans
hus skulle tjäna Herren.
The Christian in Complete Armour, Band 1, sid 14-15