te deum i slottskyrkan med anledning av hkh kronprinsessans

TE DEUM I SLOTTSKYRKAN MED ANLEDNING AV
H.K.H. KRONPRINSESSANS NEDKOMST
2016
Te Deum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johan Helmich Roman
Sv. ps. 2
Text: Z Topelius 1869, efter J Neander 1680; Musik: Stralsund 1665
* Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära.
Kom, alla folk, att vårt eviga lov honom bära!
Himmel och jord
bärs av hans kraftiga ord,
allt han sitt hägn vill beskära.
* Pris vare Herren, som allting så härligt bereder,
som oss har skapat och blickar i nåd till oss neder,
som i vår nöd,
skänker oss välfärd och bröd
och sitt beskydd kring oss breder.
* Herren, vår Gud, vare lov, som en Far för oss blivit,
som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit,
som på vår jord
leder med Ande och ord
dem som åt Kristus sig givit.
* Herren, vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna.
Kraften är hans och all vishet och ära allena.
Pris ske hans namn,
att han oss vill i sin famn
alla med Kristus förena.
Läsning ur Psaltaren
(36: 6–10)
Gammalkyrkligt Te Deum
O Gud, vi love Dig
Läsning ur Psaltaren
(139: vv. 1–5, 13–17)
Sv. ps. 210
Text: J L Runeberg 1857; Musik: O Lindberg 1917
Jag lyfter ögat mot himmelen
och knäpper hop mina händer.
Du käre Gud som är barnens vän,
till dig min tanke jag vänder.
Jag är så glad att få tacka dig,
och gärna vill jag det göra.
Jag vet det visst att du ser på mig,
och vad jag ber vill du höra.
Tack för allt gott du mig ständigt ger
att känna, älska och äga.
Tack, gode Fader, för mycket mer
än jag kan tänka och säga.
Så skydda mig med din starka hand,
du Fader god utan like,
och låt mig växa för livets land,
som är ditt himmelska rike.
Tacksägelsebön
Sv. ps. 248
Text: L Sandell-Berg 1856; Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi
Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet
Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
över dem han sig förbarmar,
bär dem uppå fadersarmar.
Ingen nöd och ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.
Gläd dig då, du lilla skara:
Jakobs Gud skall dig bevara.
För hans vilja måste alla
fiender till jorden falla.
Vad han tar och vad han giver,
samme Fader han dock bliver,
och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.
Herrens bön
* Lovprisningen
P: Låt oss tacka och lova Herren.
F: Herren vare tack och lov.
Halleluja, halleluja, halleluja.
* Välsignelsen
F: Amen, amen, amen.
Sv. ps. 5
Text: M Rinkart 1636, J Svedberg 1694, K-G Hildebrand 1983; Musik: J Crüger 1647
* Nu tacka Gud, allt folk, med hjärtans fröjd och gamman
för stora ting som han gör med oss allesamman.
Den Gud som tog oss upp av nåd i sitt förbund,
hans godhet följer oss ifrån vår första stund.
* Den nåderike Gud, han må oss kraft förläna
att troget och med fröjd hans goda vilja tjäna.
Och Herren, stor av nåd, må ge vårt hjärta frid.
Oss vare Herren när nu och till evig tid.
* Pris vare dig, o Gud, o Fader, Son och Ande,
högtlovad, store Gud, av oss i allo lande,
du som av evighet, treenig Gud förvisst,
har varit, är och blir högtlovad först och sist.
Te Deum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Franz Joseph Haydn
Medverkande:
Överhovpredikant Johan Dalman
Pastor i Kungl. Hovförsamlingen Michael Bjerkhagen
Hovtrumpetare Olle Hermansen
Slottskyrkans Vokalensemble
Medlemmar ur Drottningholms Barockensemble
Hovorganist Mary Ljungquist Hén
Kungl. Hovförsamlingens kyrkvärdar