Dekalogen=de tio budorden
Människornas förhållande till varandra –
Etiska/moraliska bud
4. Visa aktning för din far och din mor, så att du får
leva länge i det land som Herren, din Gud, ger dig.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte
heller hans tjänare eller hans tjänarinna, inte heller
hans oxe eller hans åsna, eller något annat som
tillhör honom.
Sammanfattning av 365 bud och förbud i GT
Människans förhållande till Gud – Rituella bud
1. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty
Herren kommer inte att lämna den ostraffad som
missbrukar hans namn.
3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Dekalogen (tio buden) komprimeras ytterligare i det ”dubbla kärleksbudet”:
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta (de tre första), och din nästa som dig själv (de sju
sista).
Här kan ni se att tanken att älska sin nästa (kallas den ”Gyllene regeln” inom kristendomen), som
sig själv, finns förankrad i de flesta religioner. Härnedan några:
•
•
•
•
•
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”
– Kristendom
”Gör inte mot någon det du själv avskyr”
– Judendom
”Se till att ingen av er behandlar sin nästa på ett sätt på vilket han själv skulle avsky
att bli behandlad”
– Islam
”Vad du själv inte vill tillfogas, skall du inte tillfoga andra”
– Kina”Gör inte mot andra det som, om det gjordes mot dig, skulle vålla dig
lidande”
– Hinduismen
”Plåga inte andra med det som pinar dig själv”
– Buddhismen