Kristendom Judendom Islam Hinduism Buddhism 10 budord 1 Du

Kristendom
Judendom
Islam
Hinduism
10 budord
1 Du skall inte ha andra
gudar vid sidan av mig.
2 Du skall inte missbruka
Herrens, din Guds, namn, ty
Herren kommer inte att
lämna den ostraffad som
missbrukar hans namn.
3 Tänk på att hålla sabbaten
helig.
4 Visa aktning för din far och
din mor, så att du får leva
länge i det land som Herren,
din Gud, ger dig.
5 Du skall inte dräpa.
6 Du skall inte begå
äktenskapsbrott.
7 Du ska inte stjäla.
8 Du skall inte vittna falskt
mot din nästa.
9 Du skall inte ha begär till
din nästas hus.
10 Du skall inte ha begär till
din nästas hustru eller hans
slav eller hans slavinna, hans
oxe eller hans åsna eller
något annat som tillhör din
nästa
10 budord
1 Du skall inte ha andra gudar
vid sidan av mig.
2 Du skall inte missbruka
Herrens, din Guds, namn, ty
Herren kommer inte att lämna
den ostraffad som missbrukar
hans namn.
3 Tänk på att hålla sabbaten
helig.
4 Visa aktning för din far och
din mor, så att du får leva
länge i det land som Herren,
din Gud, ger dig.
5 Du skall inte dräpa.
6 Du skall inte begå
äktenskapsbrott.
7 Du ska inte stjäla.
8 Du skall inte vittna falskt
mot din nästa.
9 Du skall inte ha begär till din
nästas hus.
10 Du skall inte ha begär till
din nästas hustru eller hans
slav eller hans slavinna, hans
oxe eller hans åsna eller något
annat som tillhör din nästa
Fem grundpelare
1. Trosbekännelsen (Det
finns ingen gud utom
Allah och Muhammed är
Allahs sändebud.
2. Bönen
3. Zakat (rika ger till fattiga)
4. Ramadan (fastemånad)
5. Mekka- vallfärd

Treenigheten
Fadern, sonen och den heliga
ande
Monoteism
Hör Israel! Herren, vår Gud, är en.
Montoteism
Monoteism
Hinduismen har tusentals
gudar och många heliga
böcker. Polyteism

Livet ses som ett
kretslopp. Målet är att
uppgå i det högsta
väsendet och komma ur
tillvarons kretslopp.
Människor ska sträva
efter det goda och det
rätta utan att skada
andra.
Buddhism
Åttafaldiga vägen
1. Rätt insikt eller förståelse
2. Rätt beslut
3. Rätt tal
4. Rätt handlande
5. Rätt levnadssätt
6. Rätt strävan
7. Rätt uppmärksamhet
8. Rätt koncentration eller
meditation.
 Målet är att nå Nirvana.
Där återföds man inte.
"Allt vad ni vill att människorna
skall göra er, det skall ni också
göra dem. Detta är lagen och
profeterna" (Matt 7:12)
Bibeln GT och NT
Ett folk en religion.
Gud finns i allt – panteism.
Lagen, Profeterna och Skrifterna.
Den viktigaste lagen är Tora (de
fem Moseböckerna).
Koranen
Flera heliga böcker. Bhagavadgita
är den mest älskade.
Kyrka - gudstänstlokal

Dop

Konfirmation

Bröllop

Begravning

Advent

Jul

Fastan

Påsk

Pingst
Synagogoga - gudstänstlokal

Omskärelse

Bat Mitsvah, Bar Mitsvah

Bröllop

Shabat

Pesach – påsk
Moské - gudstjänstlokal

Födelse – bön

Giftermål

Begravning
Tempel - gudstänstlokal

Födelse – bön

Studera skrifterna

Giftermål

Döden bränna kroppen

Ljusfest – Diwali

Vallfärder
Tempel - gudstjänslokal

Buddhas födelse

Fullmånefestival

Pojkar går i kloster

Songkran - nyårsfest
Evigt liv för troende, Helvetet för
onda.
.
Återfödelse.
Återfödelse
Jerusalem
Jerusalem
De som gjort gott kommer till
paradiset. Onda människor till
helvetet
Mekka, Jerusalem
Varanasi och Ganges
Lumbini