Psalm 68 vers 1-10,20,29,33-35
1. Gud står upp, hans fiender blir förskingrade,
och de som hatar honom flyr för hans ansikte.
Som rök fördrivs, så fördrivs de av dig.
Liksom vaxet smälter för eld,
så förgås de ogudaktiga för Guds ansikte.
Men de rättfärdiga är glada,
de fröjdar sig inför Gud och jublar i glädje!
2. Sjung till Guds ära, lovsäg hans namn och gör väg
för honom som drar fram genom öknarna.
Hans namn är Herren, fröjdas inför honom,
faderlösas och änkors försvarare,
Gud i sin heliga, heliga boning.
En Gud som hjälper de ensamma
till ett hem och som för de fångna ut till lycka.
3. Gud, när du drog fram i spetsen för ditt folk,
när du gick fram i ödemarken,
då bävade jorden, då utgöt himmelen
sina flöden inför Guds ansikte, Guds ansikte.
Ett nåderikt regn lät du falla, o Gud.
Ditt land, som försmäktade, vederkvickte du.
4. Lovad vare Herren!
Dag efter dag bär han oss, Gud är vår frälsning.
Din Gud har gett dig makt,
så håll nu vid makt, o Gud, vad du har gjort för oss,
har gjort för oss!
5. Ni riken på jorden, sjung till Guds ära, lovsäg
Herren som far fram på urtidshimlarnas himmel.
Där låter han oss höra sin röst,
Ge Gud makten, hans härlighet är över Israel,
och hans makt är i skyarna.
Stor är du i din helgedom, Gud.
Israels Gud, han ger makt och styrka åt sitt folk.
Lovad vare Gud!
Lovad vare Gud!
Text: Svernska Biblesällskapets varsamma rev av 1917 års övers.
Ngt ändrad. BC