n
å
r
f
r
e
n
o
t
e
d
n
a
k
n
ä
e
l
L
him
Lovsången hör både till himmelen och till jorden. Allt som vi
ser och även det som vi inte ser
är skapat för att prisa och tillbe
Gud. I Bibeln finns mängder av
uppmaningar att lovsjunga Gud.
Lovsång är vårt hjärtas gensvar
där Gud kan röra oss både till
ande, själ och kropp.
Det är ingen slump att man på
spa-avdelningar och massageinstitut använder sig av lugn och stilla
musik. Musik har en förmåga att
påverka oss psykiskt och fysiskt,
men även andligt. Genom den andesmorda musiken hittar Herren en
väg in i vår själ så att han kan betjäna oss på djupet.
Musik rör vid vårt innersta och
har haft en stark koppling rent
känslomässigt till olika händelser i
livet. Kanhända en sång förknippad
med ett semesterrminne, en person
eller plats. En sång kan också bära
oss igenom olika tider i livet och ge
oss styrka.
I Bibeln har vi exemplet med
Saul. Han hade stora problem som
plågade honom (1 Samuelsboken
16:14). Botemedlet var känt redan
då och man sökte efter någon som
var skicklig att spela.
Han kallade på David som levde sitt
liv inför Gud i musik och lovsång …
”Betlehemiten Isai har en son som
jag har funnit vara skicklig att spela,
en djärv och duktig stridsman och en
begåvad talare. Dessutom ser han
bra ut och HERREN är med honom”
(1 Sam 16:18).
Berörd av instrumentens ljud
På samma sätt vill Herren använda den smorda musiken idag till
att beröra vårt innersta. Han vill
skapa en mötesplats med oss och
även komma med läkedom till våra
sår och minnen. Den andesmorda
musiken i församlingen fyller därför
en viktig funktion i att vara bärare
av helandesmörjelsen. Genom spel
lett av den helige Ande når Herren
med musikens hjälp in på ett sätt
som är bortom vårt förstånd. Han når
djupt in i vårt undermedvetna och
kan beröra smärtor, sorg och skador
utan att våra naturliga försvarsmurar förmår att hålla honom borta.
När vi läser om Saul så blev han aldrig helt botad, han fick enbart tillfällig
lindring från sin plåga. Men så valde
han heller aldrig att följa Herren med
hela sitt liv. Du däremot, som valt
Jesus till din Herre, kan förvänta dig
full hälsa i mötet med Läkaren.
Musikens kraft
Lovsångens och musikens kraft med
fokus på läkedom, verkar i praktiken
ofta ta sig ett uttryck som liknar och
låter som ett livgivande och strömmande vatten. ”Och han visade mig
en flod med livets vatten, klar som
kristall. Den går ut från Guds och
Lammets tron. Mitt på stadens gata,
på båda sidor om floden, står livets
träd som bär frukt tolv gånger, varje
månad bär det frukt, och trädets blad
ger läkedom åt folken” (Upp 22:1-2).
”Överallt dit den dubbla strömmen
kommer upplivas alla levande varelser... ty när detta vatten kommer dit
blir vattnet sunt, och allt får liv där
strömen rinner ut” (Hes 47:9).
Bärare av Guds ord och smörjelse
Den smorda musiken spelar naturligtvis även en viktig roll i att vara bärare
av Guds ord. Musiken blir bildligt talat
”åsnan” som bär Jesu ord till platser i
människors innersta som annars vore
stängda. ”Han sänder sitt ord och det
frusna smälter, han låter sin vind blåsa
och vattnen strömmar” (Ps 147:18).
Om du har svårt att ta till dig helande
genom predikan och förbön eller har
svårt att läsa Bibeln och be, pröva då
att söka Herren genom instrumental lovsångsmusik eller CD-skivor
där man läser Guds ord eller ber ut
Guds löften till bakgrundsmusik.
Herren vill hela och läka dig genom
lovsångsmusiken. Slappna av och ta
emot!
Artikeln är hämtad ut boken ”Det
handlar om Hjärtas lovsång” skriven
av Åsa Dahlberg.