Rådande IT-miljö inom Säters Kommun, gällande övriga datorarbetsplatser, lokala nätverk,
serverar databaser samt övrig, kringutrustning mm på det administrativa nätet.
Operativsystem för PC:
Nätverksoperativsystem:
Skrivare:
Scanner:
Standardapplikationer:
E-post:
Databas
Ekonomisystem
Verksamhetssystem
Kommuninvånarregister
Kartsystem (GIS)
Tittskåp (GIS)
Surfplattor
Säker autentisering
Integrations motor
Virtuella servrar
Backup miljö
Växelsystem
Windows 7.
Windows 2012 kommer
HP- familjen samt Toshiba kopiatorer
Olika ej någon standard
Microsoft Office 2010 - 2013
First Class
MS SQL 2012
Agresso version 5.5
Procapita
Procapita KIR
ArcGis (driftas i Falu Kommun)
Apollo (driftas i Falu Kommun)
Apple Ipad AIR
Mobilty Guard
TEIS
WMware
Netbackup
Centrex med Trio hänvisning
GIS-system
Allmänt om Faluns och Säters GIS-miljö
Falu kommun har idag en geografisk databas ArcSDE på SQL-server där all strategisk geografisk
data för hela kommunkoncernen finns lagrad. Säters kommunkoncerns data finns lagrad i samma
miljö. Vi förser verksamhetssystem med kartinformation via standardiserade geodatatjänster som
WMS- och WFS-tjänster.
Karta i verksamhetssystemet
Om karta ingår i ert verksamhetssystem så skall kartinnehållet kunna läsas via WMS-tjänster,
WFS-tjänster som skapas på kommunen eller någon annanstans.
Om det finns skikt som ska kunna redigeras från den inbyggda kartan så bör dessa kunna anropas
från kommunens GIS-system.
Koppling till tittskåp
Om inte karta ingår i verksamhetssystemet vill vi ha koppling mot kommunens GIS-tittskåp.
Registret skall kunna läsas via ODBC-koppling eller liknande . Registret skall innehålla någon
information som går att koppla geografiskt. Det vi kan koppla mot är en koordinat, eller något
som i GIS-systemet har koordinater, t ex adress, fastighet eller annan identifierare som har
geografiskt läge.
Kommuninvånardata
Säters kommun har Procapita KIR som kommuninvånarregister.