Viread Filmdragerade Tabletter - 245 mg

advertisement
2015-06-03
Indragningsnummer: 2015/003
För omedelbar åtgärd
Indragning av läkemedel
Allvarlighetsgrad enligt Rapid Alert System (RAS-klass) bestämd av Läkemedelsverket:
Ras klass II Användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara livshotande.
Namn
Lkm.form
Styrka
Fpk. strl
Varunr
Rx/Ex1 EAN/GTIN
Viread
Filmdragerade
tabletter
245 mg
30 st
11 84 95
Rx
Batch-nr
7350004 58215 0 A229473D
Utg. Datum
2018-10
Orsak: Risk för misstänkt förfalskning, indragning genomförs som försiktighetsåtgärd.
Vilka berörs av informationen i denna indragningsskrivelse?
(Om ni berörs, vänligen se åtgärdsfältet på nästa sida)
x Distributör/Grossist
Apotek eller apoteksombud
Försäljningsställen utanför apotek (receptfria läkemedel)
Vårdinrättningar
Konsument/ Kund/ Patient
Annan?
Alla
Alla
Enbart vissa (riktad indragning)
Enbart vissa (riktad indragning)
Spridning av informationen:
Indragningsskrivelsen har skickats från läkemedelsföretaget till Tamro AB & Apotek Hjärtat.
Har information gått ut till allmänheten? Nej
Avsändare:
Linda Göransson
Pharmachim AB
042-32 66 95
Berga Allé 1, 254 52 Helsingborg
Allvarlighetsgrad enligt Rapid Alert System (RAS-klass) bestämd av Läkemedelsverket:
Klass I. Användning kan vara livshotande eller ge allvarlig skada.
Klass II. Användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara livshotande.
Klass III. Användning medför ingen påtaglig hälsorisk. Produkten dras in av annan orsak.
1
Rx = Receptbelagt läkemedel, Ex = Ej receptbelagt läkemedel
Blankettversion nr 2014:1
OBS! Sida 1 av 2 – Läs alla sidor.
2015-06-03
Indragningsnummer: 2015/003
För omedelbar åtgärd
Indragning av läkemedel
Åtgärd Distributör/Grossist
OBS! Läs alltid igenom
vilka åtgärder som ska
vidtas. De anpassas
efter varje specifik
indragning.
- Stoppa snarast all utleverans av ovanstående läkemedel.
- Förvara indragna läkemedel åtskilda från läkemedel som får distribueras.
- Avvakta med destruktion tills ytterligare information inkommer.
Åtgärd Apotek/Försäljningsställe
- Ingen åtgärd
Åtgärd Vården (Läkemedelsförråd eller motsvarande hos berörda vårdgivare)
- Ingen åtgärd
Åtgärd riktad mot Konsument/Patient
- Ingen åtgärd
[Detta utrymme kan användas av respektive mottagare för interna anteckningar.]
Mottagarens Anteckningar:
Åtgärdat den:
Namnteckning:
x
Denna indragningsskrivelse är godkänd av Läkemedelsverket 2015-06-03
Blankettversion nr 2014:1
OBS! Sida 2 av 2 – Läs alla sidor.
Download