Scheriproct N rektalsalva RAS II

advertisement
2012-03-09
INDRAGNINGSNUMMER: 2012-01
FÖR OMEDELBAR ÅTGÄRD
INDRAGNING AV LÄKEMEDEL
NAMN
LKM.FORM
STYRKA
FPK. STRL
VARUNR
Scheriproct N
0,19 % / 0,5%
rektalsalva
Rektalsalva 0,19% / 0,5% Tub 30 g. 03 95 45
RX/EX EAN/GTIN
Rx
BATCH-NR
7 346260 395450 12166A
UTG. DATUM
06 2016
ALLVARLIGHETSGRAD enligt Rapid Alert System. Ange RAS-klass (siffra och klartext):
Klass II: Användning kan orsaka sjukdom eller felbehandling, utan att vara livshotande.
ORSAK: ANGIVEN HÅLLBARHETSTID KAN EJ GARANTERAS.
ÅTGÄRD DISTRIBUTÖR/GROSSIST
- Stoppa snarast all utleverans av ovanstående läkemedel.
- Förvara indragna läkemedel åtskilda från läkemedel som får distribueras.
- Initiera indragning från berörda kunder (distributörsnivå).
- Säkerställ emottagande av returer samt återrapport till nedanstående företag senast 2012-03-26
- Avvakta med destruktion tills ytterligare information inkommer.
Informationen har gått från företaget till:
Läkemedelsverket
LIF
Tamro AB
Information har gått ut till allmänheten (Ja/Nej): Nej
Avsändare:
Björn Eklund
Bayer AB
Härmed intygas att denna indragningsskrivelse är godkänd av Läkemedelsverket
X
Sida 1 av 2 2012-03-09
INDRAGNINGSNUMMER: 2012-01
FÖR OMEDELBAR ÅTGÄRD
INDRAGNING AV LÄKEMEDEL
[Detta utrymme kan användas av respektive mottagare för interna anteckningar.]
MOTTAGARENS ANTECKNINGAR:
ÅTGÄRDAT DEN:
NAMNTECKNING:
Sida 2 av 2 
Download