Brev om switch i Värmland 151110

advertisement
1 (1)
Datum
Reumatologimottagningen
2015-11-10
Handläggare och telefon
Ert datum
Vår beteckning
Er beteckning
TV/AS
Du medicinerar för närvarande med Remicade-dropp. Som du vet är detta
en inflammationshämmande medicinering som i de flesta fall har mycket
bra effekt vid reumatiska sjukdomar. Det senaste året har det kommit flera
motsvarande läkemedel som Remicade till mycket lägre kostnad. Från och
med den 1 januari 2016 kommer vi därför att byta läkemedel från
Remicade/Remsima till Inflectra. I praktiken är detta samma medicin även
om de inte är helt identiska. Ett flertal undersökningar har dock visat att
effekten är exakt densamma. För landstinget är detta en stor fördel eftersom
priset är mindre än hälften för dessa nya läkemedel.
För dig som patient kommer det inte att betyda någon skillnad alls. Effekten
är densamma liksom provtagningar och kontroller.
Således kommer vi att byta detta vid första tillfället som du ska ha
medicinen efter nyår 2015/2016. Har du några funderingar kring detta, var
vänlig och vänd dig till sjuksköterska på dagvården, reumatologen eller till
din ansvariga läkare på reumatologen.
Medicinkliniken – reumatologimottagningen
Tommy Vingren
Sektionsansvarig överläkare reumatologi
Postadress
Besöksadress
Telefon (växel)
E-postadress
Reumatologimottagningen
Medicinkliniken
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad
Rosenborgsgatan
054-61 50 00
[email protected]
Telefax
Organisationsnummer
232100-0156
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards